Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Samantha Putt del Pino, Eliot Metzger; John Larsen (2009-04)

 • Báo cáo này đánh giá cách mà các doanh nghiệp đã thực hiện trong việc giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải. Từ kinh nghiệm của các đối tác doanh nghiệp, nhóm tác giả đã minh họa cho những tiến bộ cũng như rào cản lớn trong việc thực hiện các mục tiêu trong tương lai.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2006)

 • 4 tỷ người tiêu dùng có thu nhập thấp, chiếm phần lớn dân số thế giới. Nó tạo thành cơ sở của kim tự tháp kinh tế. Một phân tích thực nghiệm mới về hành vi và tổng sức mua dựa trên thị trường theo cách tiếp cận của người thu nhập thấp, những người này chính thức có một cơ hội lớn để được trao quyền vào nền kinh tế.

 • Báo cáo


 • Pankaj Bhatia, Cynthia Cummis; David Rich, Laura Draucker; Holly Lahd, Andrea Brown (2011-10)

 • Tiêu chuẩn (còn được gọi là Tiêu chuẩn Phạm vi 3) cung cấp các yêu cầu và hướng dẫn cho các công ty và các tổ chức khác để chuẩn bị và báo cáo công khai phát thải GHG bao gồm phát thải gián tiếp do hoạt động của công ty.

 • Báo cáo


 • Andrew Aulisi, Craig Hanson (2004-12)

 • Cung cấp phần giới thiệu về sản phẩm năng lượng xanh đặc biệt phù hợp với nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp trong thị trường.

 • Báo cáo


 • Fred Wellington, Amanda Sauer; Philipp Mettler, Gabriela Grab Hartmann (2005-3)

 • Mục tiêu thỏa thuận ACEA trong năm 2008 sẽ đòi hỏi chi phí cho ngành có khả năng phân phối khác nhau giữa các công ty thành viên. Tuy nhiên, các chi phí này, cùng với ý nghĩa cạnh tranh vẫn đang còn tiềm ẩn.