Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-01)

 • Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-12)

 • Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch riêng để đạt được những mức giảm phù hợp.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-12)

 • Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch của riêng họ để đạt được những mục tiêu giảm ô nhiễm đã đặt ra.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2013-08)

 • Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch riêng để đạt được những mức giảm cụ thể.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-01)

 • Báo cáo này đề cập nội dung về việc Tổng thống Obama đã công bố kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã giới thiệu các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2013-12)

 • Báo cáo phân tích sự kiện Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập ô nhiễm carbon ...

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2013-11)

 • Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia đầu tiên cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện. Vào tháng 9 năm 2013, EPA đã đưa ra các tiêu chuẩn khí thải cho các nhà máy điện mới và dự kiến sẽ công bố các tiêu chuẩn cho các nhà máy hiện có vào năm ...

 • previous
 • 1
 • next