Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Electronic Resources; Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước (TNN) ở nước ta -- Đành giá hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN ở nước ta: những ưu điểm của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN; những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN -- Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN

 • 2006


 • Nguyễn Quang Tuyến (2006)

 • Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất: (1) Hạn chế của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; (2) Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta. (2) Quyền sử hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003.