Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Nga (2005)

  • Phân tích về thủ tục hành chính trong giao đất, cho thê đất - một nội dung khá quan trọng, có tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý đất đai của nhà nước. Đây cũng là nội dung thể hiện những điểm mới rõ nét, bước cải cách đột phá về thủ tục hành chính trong Luật đất đai năm 2003 và phần nào đáp ứng được sự mong đợi của quần chúng nhân dân.

  • previous
  • 1
  • next