Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Quang Huy (2009)

 • Bài viết làm rõ các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm: thủ tục hành chính về đất đai; hình thức sử dụng đất; quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quy đinh sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế; nhận chuyển quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài từ tổ chức kinh tế Việt Nam; vấn đề&#x...

 • Tạp chí


 • Trần Quang Huy (2002)

 • Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản: Vấn đề khung giá đất; vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thẩm quyền giao đất cho thuê đất; vấn đề đòi bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; thế chấp quyền sử dụng đất.

 • Tạp chí


 • Trần Quang Huy (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề về tài chính đất đai, bao gồm vấn đề điều tiết thu nhập từ việc người sử dụng đất hưởng lợi từ sự đầu tư của Nhà nước; cơ chế tài chính đối với các nguồn thu ngân sách từ đất đai; các bất cập trong việc thu ngân sách từ đất đai và các quy định về giá đất.

 • Tạp chí


 • Trần Quang Huy (2014)

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ sự cần thiết của các quy định về giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đất đai; phân tích nội dung vấn đề này trong Luật đất đai năm 2013 làm rõ những điểm mới so với Luật đất đai năm 2003, trên cơ sở đó nêu những điểm cần tiếp tục làm rõ để thực thi có hiệu quả hoạt động này trong thực tiễn.

 • previous
 • 1
 • next