Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2007-12)

 • Phân tích này sử dụng một bộ dữ liệu và phương pháp được lựa chọn cẩn thận để cung cấp một so sánh nhất quán trên tất cả các khí hậu hiện tại đề xuất trong Đại hội lần thứ 110. Phân tích này không phân tích các tác động kinh tế với việc ban hành các chính sách.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Carolina có thể tạo thêm 52.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Florida có thể tạo thêm 40.000 GWh điện từ tài nguyên năng lượng tái tạo có sẵn, trong đó sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 20 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Alabama có thể tạo thêm 51.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 60% doanh số bán điện hiện tại

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Georgia có thể tạo thêm 50.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Georgia có thể tạo thêm 50.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, mà sẽ làm cho tổng sản lượng điện tái tạo bằng khoảng 40 phần trăm doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009-4)

 • Mississippi có thể tạo thêm 52.000 GWh điện từ các nguồn năng lượng tái tạo có sẵn, nhiều hơn tổng doanh số bán điện hiện tại.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2006)

 • Một người trồng cà phê nhỏ ở Costa Rica đã đưa sản phẩm của mình ra thị trường quốc tế qua điện thoại di động. Một gia đình ở Philippines, sống bằng tiền từ một thành viên làm y tá ở Hoa Kỳ chuyển về qua điện thoại di động.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2006)

 • Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về phân tích thủy văn được thực hiện bởi Viện tài nguyên thế giới (WRI) là một phần của Mạng lưới Hành động vì San hô Quốc tế (ICRAN) Rạn san hô Mesoamerican(MAR) hợp tác. Mục tiêu của phân tích là để định lượng tác động của sự thay đổi của con người đối với cảnh quan và về các mối đe dọa trên đất liền với MAR để thông báo ...

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2006)

 • Thiếu năng lượng sạch, hay giá cả phải chăng là một phần của cái bẫy nghèo đói. Sự ô nhiễm từ việc sử dụng nhiên liệu có hại trong nhà để nấu ăn và chiếu sáng dẫn đến đáng kể những vấn đề sức khỏe. Thu thập nhiên liệu sinh khối cần có thời gian để có thể được chi tiêu tốt hơn trong trường học hoặc tại nơi làm việc. Và chi phí cao hơn của thiết bị sử dụng năng lượng không ...