Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • World Resources Institute (2009)

  • Đất ngập nước cung cấp một lượng lớn các dịch vụ hệ sinh thái. Người Nigeria ở thành thị và nông thôn là những người được hưởng lợi từ thiên nhiên. Họ được sử dụng cho chăn nuôi, chăn thả gia súc. Cung cấp cho gia đình những nhu cầu cơ bản như nước, xây dựng vật liệu, và nhiên liệu.

  • Báo cáo


  • World Resources Institute (2009)

  • Các lớp phủ bản đồ được tô sáng trong chương trước chỉ đại diện cho bước đầu tiên trong việc phân tích lợi ích vùng đất ngập nước cung cấp cho người dân nói chung và cộng đồng nghèo cụ thể hơn. Báo cáo phân tích bổ sung để quản lý vùng đất ngập nước một cách bền vững hơn, xác định và lên kế hoạch can thiệp phát triển tốt hơn.

  • Báo cáo


  • World Resources Institute (2009)

  • Sự giàu có về kinh tế và sinh thái ở vùng đất ngập nước Uganda, chiếm 15% diện tích đất của nó và được tìm thấy ở hầu hết mọi nơi giáp thành phố. Đất ngập nước cung cấp không dưới 37 dịch vụ có giá trị và các sản phẩm, đóng góp hàng trăm triệu đô la mỗi năm cho nền kinh tế quốc gia.