Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • C. Ford Runge, Eugenio Cap; Paul Faeth, Patricia McGinnis; Demetri Papageorgiou, James Tobey; Robert Houseman (1997-09)

 • Bài viết là sự đánh giá thực nghiệm và các chính sách nhằm thay đổi chính sách thương mại, qua đó, nêu lên hậu quả môi trường của chúng và cơ hội để thúc đẩy các chiến lược thương mại bền vững hơn.

 • Báo cáo


 • Paul Faeth (1995-4)

 • Một phân tích toàn diện, dựa trên kinh nghiệm về tính bền vững của nông nghiệp Hoa Kỳ. Sử dụng dữ liệu nông học và môi trường được thu thập từ 45 vùng vật lý của Hoa Kỳ. Một công cụ để đánh giá tác động môi trường và kinh tế của một loạt các lựa chọn chính sách.

 • Báo cáo


 • Nigel Sizer (1995-4)

 • Một quốc gia bên bờ vực của sự sụp đổ kinh tế: Suri đang chịu áp lực rất lớn từ bên trong và không có cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế và chữa lành vết thương của mười hai năm bất ổn dân sự. Nghèo, thiếu dự trữ ngoại tệ, chịu lạm phát 500% hàng năm và thất nghiệp gia tăng, Suri đang tuyệt vọng chống lại lời khuyên để thực hiện điều chỉnh cơ cấu. Để thu hút đầu tư nước&...

 • Báo cáo


 • Nigel Sizer, Deanna M. Wolfire; Jake Brunner (1998-6)

 • Đề xuất các chính sách để thúc đẩy quản lý rừng được đổi mới và để quản lý môi trường lành mạnh đang bị lãng quên trong thời kỳ độc tài Mobutu và nội chiến. Lập luận rằng việc quản lý tốt tài nguyên rừng của đất nước có thể đóng vai trò là yếu tố kích thích tăng trưởng kinh tế.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (1999-4)

 • Thiết kế văn phòng của WRI được xây dựng trong một không gian văn phòng cho thuê thông thường và trong ngân sách tiêu chuẩn, nhưng nó đưa ra một số lựa chọn thông minh sử dụng tài nguyên hiệu quả và xử lý chất thải một cách hợp lý ....

 • Báo cáo


 • Elizabeth Cook, British Petroleum; General Motors, Monsanto; WRI (1998-10)

 • Một nỗ lực hợp tác của General Motors, Viện Tài nguyên Thế giới, Monsanto và Dầu khí Anh giải quyết các thách thức khí hậu của Trái đất song song với việc mở rộng sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Allen Hammond, Emily Matthews (1999-8)

 • Lập luận rằng các mô hình sản xuất và tiêu dùng được liên kết toàn diện và toàn bộ chu trình sử dụng phải được xem xét để hiểu các tác động môi trường, xác định các can thiệp tiềm năng và đưa ra các phương pháp tiếp cận chính sách hiệu quả.

 • Báo cáo


 • Kevin A. Baumert, Elena Petkova; Diana Barbu (1999-6)

 • Báo cáo này xem xét các thách thức và cơ hội do Công ước Khí hậu và Nghị định thư Kyoto dành cho các quốc gia Trung và Đông Âu có nền kinh tế đang chuyển đổi nhằm phục vụ như một nghiên cứu cơ bản cho dự án.

 • Báo cáo


 • Nathan Badenoch (1999-4)

 • Tổng hợp các vấn đề và cơ hội Đánh giá quản lý đầu nguồn và chính sách phát triển vùng cao ở CHDCND Lào liên quan đến các mục tiêu của chính phủ và năng lực thực hiện.