Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Devra L. Davis, Paulo H.N. Saldiva (1999-9)

 • Hàng triệu trẻ em sống ở các thành phố lớn nhất thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, bị ô nhiễm không khí đe dọa tính mạng cao gấp hai đến tám lần so với hướng dẫn về mức độ tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

 • Báo cáo


 • Devra L. Davis, Paulo H.N. Saldiva (1999-09)

 • Hàng triệu trẻ em sống ở các thành phố lớn nhất thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, bị ô nhiễm không khí đe dọa tính mạng cao gấp hai đến tám lần so với quy định tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

 • Báo cáo


 • Allen Hammond, Albert Adriaanse; Stefan Bringezu, Yuichi Moriguchi; Eric Rodenburg, Donald Rogich; Helmut Schütz (1997-4)

 • Xây dựng một bộ tài khoản quốc gia song song theo thuật ngữ vật lý sử dụng phân tích dòng nguyên liệu; đề xuất các biện pháp tóm tắt mới, có thể được sử dụng với các chỉ số kinh tế để mang lại cảm giác chính xác hơn nhiều về quy mô và hiệu quả của hoạt động công nghiệp.

 • Báo cáo


 • Janet Ranganathan, Daryl Ditz (1997-7)

 • Yêu cầu một khuôn khổ mới để đo lường và truyền đạt hiệu suất môi trường của công ty dựa trên bốn loại hiệu suất môi trường tiêu chuẩn về sử dụng vật liệu, tiêu thụ năng lượng, sản lượng phi sản phẩm và phát hành chất ô nhiễm.

 • Báo cáo


 • Richard Matthew, George Shambaugh (1998-1)

 • Báo cáo giúp giải đáp thắc mắc về vấn đề: "Tầm quan trọng tiềm năng và tính khả thi của việc tăng cường hội nhập và các mục tiêu kinh tế, mục tiêu môi trường trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, dự báo của sự hội nhập đó vào các diễn đàn đa phương là gì?".

 • Báo cáo


 • Alexander Irwan (1998-1)

 • Theo truyền thống, một mặt vấn đề về môi trường ở Indonesia gây áp lực cho nhà nước Indonesia mặt khác gây áp lực cho các nước tài trợ và các cơ quan tài trợ toàn cầu như Ngân hàng Thế giới và IMF

 • Báo cáo


 • Janet Ranganathan (1998-5)

 • Cung cấp khung cơ bản để suy nghĩ về các loại chỉ số bền vững khác nhau và cung cấp một danh sách sơ bộ về những nỗ lực đang diễn ra trong lĩnh vực này.

 • Báo cáo


 • Jake Brunner, Frances Seymour; Nathan Badenoch, Blake Ratner (1999-10)

 • Xem xét vai trò của các cộng đồng địa phương cụ thể trong thực thi pháp luật rừng. Nhấn mạnh vai trò của cộng đồng trong thực thi pháp luật.