Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Electronic Resources; Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước (TNN) ở nước ta -- Đành giá hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN ở nước ta: những ưu điểm của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN; những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN -- Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2009)

 • Bài viết nêu một vài vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và khái niệm bồi thường nhà nước trong Dự thảo Luật bồi thường nhà nước.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Huệ (2003)

 • Quan hệ thừa kế về quyến sử dụng đất là một nội dung hết sức quan trọng vì đất đai luôn là tư liệu sản xuất quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của các quan hệ sản xuất. Bởi vậy những quy định về quyền thừa kế đất đai cần phải nghiên cứu thấu đáo trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật dân sự, nhằm nâng cao hiệu quả điều chỉnh quy phạm pháp luật về ...

 • Tạp chí


 • Trần Quang Huy (2009)

 • Bài viết làm rõ các vấn đề pháp luật đất đai mà doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần quan tâm: thủ tục hành chính về đất đai; hình thức sử dụng đất; quyền sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quy đinh sử dụng đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế; nhận chuyển quyền sử dụng đất của nhà đầu tư nước ngoài từ tổ chức kinh tế Việt Nam; vấn đề&#x...