Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Phạm Văn Võ (2008)

 • Quyền sở hữu tòa n dân đối với đất đai được thực hiện thông qua cơ chế đại diện. Đất đai không phải là đối tượng của quan hệ chuyển dịch sở hữu. Việc nhà nước thực hiện quyền sở hữu đất đai cần phải khác với việc nhà nước thực hiện quyền sở hữu đối với các tài sản khác nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận và thực hiện quyền sử dụng đất của các chủ thể thuộc các ...

 • 2009


 • Trần Thị Hương Trang (2009)

 • Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen trước khi Luật Đa dạng sinh học 2008 ban hành -- Tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ sử dụng nguồn gen theo Luật Đa dạng sinh học-quy định pháp luật mới về thể hiện tương đối đầy đủ các nguyên tắc của Luật pháp quốc tế: Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia tối cao, vĩnh viễn đối với nguồn gen và trách nhiệm qu...

 • 2009


 • Mai Thị Tú Oanh (2009)

 • Tình hình giải quyết tranh chấp đất đai thông qua Tòa án tại thành phố Đà Nẵng -- Một số khó khăn vướng mắc khi áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp đất đai: Về hệ thống pháp luật về nhà đất; Về cơ chế phối hợp; Một số vướng mắc khi áp dụng quy định của Điều 136 Luật đất đai vào giải quyết tranh chấp đất đai.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề: (1) Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện sở hữu toàn dân đối với đất đai ở nước ta. (2) Quyền sử hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003. (3) Một số kiến nghị nhằm bảo đảm thực hiện quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai năm 2003.

 • 2006


 • Lưu Quốc Thái (2006)

 • Phân tích những hạn chế, bất cập cơ bản của pháp luật hiện hành về giao dịch quyền sử dụng đất (QSDĐ), với hy vọng đóng góp một vài ý kiến hữu ích cho việc hoàn thiện một vấn đề quy không quá lớn nhưng đầy phức tạp, từ đó có thể góp phần lành mạnh hóa thị trường QSDĐ ở nước ta. Vấn đề QSDĐ là đối tượng của các giao dịch QSDĐ -- Vấn đề chủ thể tham gia đối với từng loại&#...

 • 2001


 • Nguyễn Xuân Trọng (2001)

 • Electronic Resources; Về các quy định trao cho người sử dụng đất hợp pháp được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất của họ - Về các căn cứ xác lập và các điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất – Về vấn đề tài chính trong sử dụng đất – Quy định về định giá đất – Quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất – Về việc đăng ký đất đai - Về vấn đề doanh...

 • Báo cáo


 • Jesse Ribot (2008-11)

 • Bản tóm tắt chính sách này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách tài nguyên thiên nhiên và các nhà thực tiễn cách tiếp cận để đánh giá các chính sách và dự án của họ để có thể hỗ trợ cho sự xuất hiện và củng cố nền dân chủ địa phương.