Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Authors: Nguyễn Thị Hồng Loan (2001)

 • Trình bày tiêu thụ sản phẩm và các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam. Phân tích tình hình tiêu thụ than ở mỏ than Mạo Khê thuộc tổng công ty than Việt Nam. Đưa ra các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ than ở mỏ than Mạo Khê thuộc tổng công ty than Việt Nam; Luận văn ThS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Khoa Thương mại. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 • 2000


 • Authors: Phạm Hữu Nghị (2000)

 • Electronic Resources; Đề cập đến khái niệm quỹ đất công ích xã; Phân tích các đặc điểm của quỹ đất công ích xã được quy định tại Điều 45 Luật Đất đai. Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích ở các địa phương qua các số liệu điều tra trong báo cáo kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn của Tổng cục Thống kê năm 1994 và 1997. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất công ích và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tại khu vực nông thôn

 • 2006


 • Authors: Nguyễn Thị Nga (2006)

 • Electronic Resources; Thời gian gần đây trên phương tiện thông tin đại chúng, người ta nói đến nhiều về tình trạng đóng băng của thị trường bất động sản. Theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 lượng giao dịch về bất động sản giảm 28%, và sáu tháng đầu năm 2005 lượng giao dịch bất động sản giảm 68%. Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hiện nay, đang lâm vào tình trạng ế ẩm, các sàn giao dịch chỉ lác đác vài người đến tham quan, còn số lượng các vụ thành công rất ít. Ngay ở thủ đô Hà Nội - một địa điểm được nhắc đến đầu tiên trong tất cả những lần sốt đất và được coi là hoạt động náo nhiệt và ồn ào nhất trong cả nước thì trong vòng tám tháng đầu năm không có một...

 • 2006


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2006)

 • Thực trạng thi hành pháp luật về thuế sử dụng đất: Những kết quả đạt được khi thi hành phát luật về thuế sử dụng đất; một số tồn tại phát sinh trong quá trình thực thi pháp luật về thuế sử dụng đất -- Một số ý kiến góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế sử dụng đất: Mở rộng phạm vi áp dụng so với hai sắc thuế hiện hành; chỉ thu thuế sử dụng đất với mức thu phù hợp và giao cho UBND cấp xã tiến hành thu; nâng mức thuế suấ thuế sử dụng đất đối với phi nông nghiệp; bãi bỏ việc xác định mức thuế suất của thuế sử dụng đất; thực hiện việc miễn thuế sử dụng đất đối với đất nông nghiệp trong hạn mức của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của luật đất đai năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số...

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhung (2006)

 • Tìm hiểu một số vấn đề về hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân. Việc Nhà nước quy định hạn mức đất ở nhằm điều tiết quỹ đất ở, đảm bảo nhu cầu về nhà ở, đất ở ổn định đời sống của người dân. Tránh tình trạng tích trữ quá nhiều đất ở không sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ, cho thuê bất hợp pháp, trong khi đó nhiều hộ gia đình ở quá chật chội hoặc không có nhà ở, đất để ở.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Bài viết đề cập đến các quy định về thế chấp quyền sử dụng đất: (1) Hạn chế của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất; (2) Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất.

 • 2001


 • Authors: Nguyễn Xuân Trọng (2001)

 • Electronic Resources; Về các quy định trao cho người sử dụng đất hợp pháp được thực hiện các giao dịch về quyền sử dụng đất của họ - Về các căn cứ xác lập và các điều kiện thực hiện các quyền của người sử dụng đất – Về vấn đề tài chính trong sử dụng đất – Quy định về định giá đất – Quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất – Về việc đăng ký đất đai - Về vấn đề doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bất động sản

 • 2004


 • Authors: Nguyễn Quang Tuyến (2004)

 • Electronic Resources; Khái quát quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước (TNN) ở nước ta -- Đành giá hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN ở nước ta: những ưu điểm của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN; những tồn tại, hạn chế của hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN -- Một số kiến nghị góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ TNN