Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Rich Barnett, World Resources Institute (2007-09)

 • Viện Tài nguyên Thế giới đã có sự cấp bách đổi mới về việc xử lý các vấn đề môi trường, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.

 • Báo cáo


 • Manish Bapna (2008-11)

 • Nhiệm vụ của Viện Tài nguyên Thế giới là thay đổi con người sống theo cách bảo vệ môi trường và bằng khả năng của mình để góp phần cung cấp cho các nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ hiện tại và tương lai.

 • Báo cáo


 • Britt Childs Staley, Jenna Goodward; Hilary McMahon (2008-12)

 • Tài liệu thảo luận này mô tả vai trò của các quốc gia đàm phán tại Poznan, Ba Lan khi các bên làm việc để đảm bảo thỏa thuận về công nghệ và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển.

 • Báo cáo


 • Emily Cooper, Lauretta Burke; Nadia Bood (2008-11)

 • Nghiên cứu này đã đánh giá sự đóng góp trung bình hàng năm của du lịch, ngư nghiệp và các dịch vụ bảo vệ bờ biển liên quan đến rạn san hô và rừng ngập mặn.

 • Báo cáo


 • Samantha Putt del Pino, Eliot Metzger; John Larsen (2009-04)

 • Báo cáo này đánh giá cách mà các doanh nghiệp đã thực hiện trong việc giải quyết các vấn đề mà mình gặp phải. Từ kinh nghiệm của các đối tác doanh nghiệp, nhóm tác giả đã minh họa cho những tiến bộ cũng như rào cản lớn trong việc thực hiện các mục tiêu trong tương lai.

 • Báo cáo


 • Edited by Kevin A. Baumert, Odile Blanchard; Silvi Llosa, James Perkaus (2002-10)

 • Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới nghiên cứu để bổ sung Nghị định thư và Công ước khí hậu ở Kyoto, bao gồm các đề xuất nhằm thu hút cả các nước phát triển và đang phát triển trong việc bảo vệ khí hậu.

 • Báo cáo


 • Lars Laestadius, Dmitry Dobrynin; Alexander Isaev (2002-10)

 • Bản đồ chi tiết đầu tiên về cảnh quan rừng nguyên vẹn ở Nga và có thể được sử dụng để gắn cờ các khu vực cần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt trước khi đưa ra quyết định phát triển.