Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Authors: Trần Quang Huy (2002)

  • Bài viết đề cập đến một số nội dung cơ bản: Vấn đề khung giá đất; vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; vấn đề thẩm quyền giao đất cho thuê đất; vấn đề đòi bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất; thế chấp quyền sử dụng đất.

  • Tạp chí


  • Authors: Trần Quang Huy (2004)

  • Bài viết đề cập đến vấn đề về tài chính đất đai, bao gồm vấn đề điều tiết thu nhập từ việc người sử dụng đất hưởng lợi từ sự đầu tư của Nhà nước; cơ chế tài chính đối với các nguồn thu ngân sách từ đất đai; các bất cập trong việc thu ngân sách từ đất đai và các quy định về giá đất.