Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2007


  • Hoàng Thị Giang (2007)

  • Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuế chuyển nhượng tài sản là cần thiết, song phải căn cứ vào thực tiễn Việt Nam, khảo sát, đánh giá, phân tích kinh nghiệm các nước trong việc xây dựng và áp dụng luật thuế chuyển nhượng tài sản. Trên cơ sở đó sẽ có những bước đi, thời điểm thích hợp để xây dựng và áp dụng luật thuế chuyển nhượng tài sản một mặt để kiểm soát, quản lý các h...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Thị Hồng Nhung (2006)

  • Tìm hiểu một số vấn đề về hạn mức đất ở của hộ gia đình, cá nhân. Việc Nhà nước quy định hạn mức đất ở nhằm điều tiết quỹ đất ở, đảm bảo nhu cầu về nhà ở, đất ở ổn định đời sống của người dân. Tránh tình trạng tích trữ quá nhiều đất ở không sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ, cho thuê bất hợp pháp, trong khi đó nhiều hộ gia đình ở quá chật chội hoặc không có nhà ...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Trung tâm Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu khoa học, Văn phòng Quốc hội (2006-10)

  • Báo cáo nghiên cứu được viết trên cơ sở phân tích, tổng hợp, tiếp thu có chọn lọc các nội dung và ý kiến có liên quan đến việc xây dựng văn bản này trong thời gian vừa qua. Đồng thời, tiến hành tham khảo luật pháp của một số nước trên thế giới có ngành kinh tế biển tương đồng với Việt Nam cũng như các nước có ngành kinh tế biển phát triển để rút ra những bài họ...