Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Samantha Putt del Pino, Pankaj Bhatia (2002-12)

 • Dựa trên kinh nghiệm đạt được khi thực hiện cam kết giảm CO2 của WRI, hướng dẫn này giúp các tổ chức văn phòng khác hiểu được biến đổi khí hậu và các bước thực tế họ có thể thực hiện để đo lường và giảm lượng khí thải CO2.

 • Báo cáo


 • Rich Barnett, World Resources Institute (2007-9)

 • WRI chưa bao giờ có tính khẩn cấp như thời kỳ này. Cuối cùng, sự cấp bách đổi mới về việc xử lý các vấn đề môi trường, không chỉ ở Hoa Kỳ, mà còn ở nhiều nơi trên thế giới.

 • Báo cáo


 • Liz Marshall (2007-6)

 • Bây giờ luật pháp ở Hoa Kỳ đã khởi động ngành công nghiệp ethanol, nên ưu tiên ít hơn vào việc mở rộng ngành công nghiệp và nhiều hơn vào một sự tiến hóa mang lại nhiều lợi ích nhất cho an ninh năng lượng và môi trường.

 • Báo cáo


 • John Venezia, Jeff Logan (2007-7)

 • Các quyết định về chính sách năng lượng phải xem xét các tác động và sự đánh đổi đối với cả an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Phân tích này đánh giá một loạt các lựa chọn năng lượng hiện đang được xem xét và minh họa mức độ mỗi lựa chọn giải quyết từng thách thức này.

 • Báo cáo


 • Zachary Sugg (2007-8)

 • Các hệ thống thoát nước mở rộng trong các trang trại ở Corn Belt có ý nghĩa quan trọng đối với ô nhiễm chất dinh dưỡng trong nước mặt, đáng chú ý là "vùng chết" - vùng thiếu oxy ở Vịnh Mexico. Thật không may, dữ liệu thoát nước hiện tại đã lỗi thời và không nhất quán.