Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Stanley Wood, Kate Sebastian; Sara J. Scherr (2000-12)

 • Báo cáo này nhận thấy rằng những thiệt hại về môi trường có khả năng đe dọa nghành sản xuất thực phẩm thế giới trong tương lai. Đây là nghiên cứu chung của Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI) và Viện tài nguyên thế giới.

 • Báo cáo


 • Christian Layke, Emily Matthews; Christof Amann, Stefan Bringezu; Marina Fischer-Kowalski, Walter Hüttler; René Kleijn, Yuichi Moriguchi; Eric Rodenburg, Don Rogich; Heinz Schandl, Helmut Schütz; Ester van der Voet, Helga Weisz (2000-9)

 • Bất chấp các biện pháp giảm chất thải và cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vật liệu ở Áo, Đức, Nhật Bản, Hà Lan và Hoa Kỳ, tổng lượng chất thải chảy vào môi trường mỗi năm vẫn tiếp tục tăng.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Yumiko Kura; Ken Kassem, Carmen Revenga; Mark Spalding, Don McAllister (2000-4)

 • Cảnh báo rằng khu vực ven biển của hành tinh có nguy cơ mất khả năng cung cấp nguồn cá, bảo vệ nhà cửa và doanh nghiệp, giảm ô nhiễm, xói mòn và duy trì đa dạng sinh học ....

 • Báo cáo


 • Christian Layke, Peter Kristensen; David Maddox, Eric Rodenburg (2000-9)

 • Cẩm nang về tổ chức và thực hiện các chương trình giám sát tài nguyên thiên nhiên hiệu quả dựa trên kinh nghiệm và bài học kinh nghiệm của 13 tổ chức phi chính phủ.

 • Báo cáo


 • Barbara Wyckoff-Baird, Andrea Kaus; Catherine A. Christen, Margaret Keck (2000-10)

 • Đặt ra để hiểu làm thế nào phân cấp của cơ quan quản lý và ra quyết định ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học.

 • Báo cáo


 • United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme; World Bank and World Resources Institute (2000-9)

 • Báo cáo này tập trung vào năm hệ sinh thái quan trọng đã được định hình bởi sự tương tác của môi trường vật lý, điều kiện sinh học và sự can thiệp của con người: Đất trồng trọt, rừng, vùng ven biển, hệ thống nước ngọt và đồng cỏ.

 • Báo cáo


 • Britt Childs Staley, Jenna Goodward; Clay Rigdon, Andrew MacBride (2009-05)

 • Báo cáo này xem xét năng lượng nhiệt mặt trời tập trung (CST), một nguồn năng lượng tái tạo, mang đến cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư chính sách tiềm năng đáng kể để giảm lượng khí thải carbon dioxide từ ngành điện.