Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Phạm Hữu Nghị (2010)

  • Về các tranh chấp đất đai. Nguyên nhân và xu hướng phát triển của các tranh chấp đất đai. Những khó khăn, vướng mắc khi giải quyết các tranh chấp đất đai. Những vấn nổi cộm qua khảo sát các tranh chấp ở tỉnh Sóc trăng và kiến nghị

  • 2011


  • Đặng Anh Quân (2011)

  • Nghiên cứu các yếu tố và mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống đăng ký đất đai: các yếu tố thông tin cơ bản trong hệ thống đăng ký đất đai: yếu tố hình học, yếu tố pháp lý, định giá đất đai -- Mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống đăng ký đất đai