Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Phượng; Kim Thúy (2019-08-03)

 • Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp đất đai, trong nhiều vụ án, đất không có giấy tờ, người sử dụng đất chỉ có tên trong sổ mục kê. Vậy sổ mục kê có giá trị pháp lý như thế nào trong quản lý đất đai, trong giải quyết tranh chấp đất đai?

 • Bài trích


 • Phạm Sỹ Liêm (2017-09-28)

 • Bài viết trình bày đặc điểm tài chính đất đai Việt Nam, nguyên lý của phương thức huy động tài chính từ đất đai, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bộ công cụ huy động nguồn tài chính từ đất đai trên cơ sở đó hoàn thiện thể chế thị trường đất đai.

 • Bài trích


 • Dương Thị Bình Minh, Nguyễn Thị Mỹ Linh (2011-06)

 • Bài nghiên cứu nhằm ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến giá bất động sản (BĐS) tại Việt Nam, trên cơ sở hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập được từ điều tra thí điểm 387 BĐS giao dịch trên thị trường BĐS TP.HCM, thời điểm giao dịch trong khoảng thời gian từ tháng 01/2011 đến tháng 03/2011, điển hình tại 4 quận: quận 1, quận 3, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp. Kết quả nghiên cứu cho...

 • Sách


 • Lưu Thế Anh, Nguyễn Đình Kỳ; Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Đức Thành; Nguyễn Mạnh Hà, Lê Bá Biên (2016)

 • Giới thiệu tổng quan điều kiện phát sinh và thoái hóa đất vùng Tây Nguyên; Các kết quả điều tra bổ sung và phân loại tài nguyên đất theo hệ thống phân loại FAO-UNESCO/WRB; Cập nhật đặc điểm của 13 nhóm đất chính và hiện trạng độ phì nhiêu của đất Tây Nguyên, đặc biệt hiện trạng độ phì thực tế của đất chuyên canh cà phê; phân vùng địa lý thổ nhưỡng Tây Nguyên; Hiện trạng sử dụng đất, bi...

 • Sách


 • Trần Văn Ý, Nguyễn Viết Thịnh; Nguyễn Thanh Tuấn, Ngô Đăng Trí; Trần Thùy Chi, Nguyễn Thế Chinh; Nguyễn Xuân Hậu (2016)

 • Chuyên khảo giới thiệu cách xây dựng một bộ chỉ thị đánh giá Phát triển bền vững (PTBV), tính toán giá trị của các chỉ thị; cách tổng hợp nên các chỉ số PTBV theo chủ đề, theo lĩnh vực và chung; Đánh giá mức độ PTBV thông qua các giá trị của chỉ thị và các chỉ số PTBV của Tây Nguyên; Đề xuất các giải pháp hướng tới PTBV sẽ giúp cho việc hoạch định chiến lược, theo dõi, đánh giá&#x...