Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • - (2018)

 • Trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý nhà nước về HĐKS trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như bối cảnh trong nước và quốc tế có liên quan thời kỳ tới, đề tài đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp có cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn tăng cường quản lý nhà nước về HĐKS nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, h...

 • Báo cáo


 • Kelly Levin, David Rich (2017-11)

 • Bài viết này đánh giá mỗi quốc gia trên thế giới về việc liệu lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ có đạt tối đa hay không? Và khi họ đạt đến mức tối đa đó thì liệu họ có cam kết mức phát thải cao nhất trong tương lai hay không?

 • Báo cáo


 • Benoit Lefevre, David Leipziger; Matthew Raifman (2014-01)

 • Bài viết định lượng đầu tư vốn vào giao thông trên toàn thế giới. Phân biệt đầu tư công và tư ở cấp quốc gia và quốc tế là bước đầu và cần thiết để thay đổi đầu tư và ổn định lượng carbon thấp.

 • Báo cáo


 • Clifford Polycarp, Shally Venugopal; Tom Nagle, Andrew Catania (2013-12)

 • "Tài chính khí hậu" của WRI, bao gồm các phân tích về các công cụ tài chính công cộng, giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến người đóng góp, trung gian và người nhận tài chính khí hậu, đó là dòng tài chính đến các nước đang phát triển góp phần giảm thiểu khí thải nhà kính.

 • Báo cáo


 • Logan Yonavjak, Craig Hanson; John Talberth, Todd Gartner (2011-01)

 • Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các ưu đãi, thị trường và thực tiễn có thể thúc đẩy bảo tồn và quản lý bền vững các khu rừng ở miền Nam Hoa Kỳ.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Cy Jones; Michelle Perez, Mindy Selman; Evan Branosky (2012-08)

 • Bài viết này đánh giá cơ hội cho các trang trại Pennsylvania bán tín dụng dinh dưỡng trong một chương trình giao dịch dinh dưỡng được đề xuất trong lưu vực vịnh Chesapeake.

 • Báo cáo


 • James Bradbury, Nate Aden; Amir Nadav, John Cuttica (2012-02)

 • Bài viết này trình bày chi tiết dữ liệu sử dụng năng lượng và hoạt động kinh tế sản xuất cùng với các bản tóm tắt chính sách của từng tiểu bang cho 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội chính quyền Trung Tây.