Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Jennifer Hatch (2011-06)

 • 41 quốc gia đang phát triển đã đệ trình các hành động giảm thiểu khí nhà kính theo UNFCCC và các thỏa thuận Cancun 2010. Bài viết này xem xét các hành động của các nước đang phát triển đã cam kết trong các điều khoản khí nhà kính (GHG).

 • Báo cáo


 • Craig Hanson, Logan Yonavjak (2011-05)

 • Bài viết này khám phá tiềm năng của các biện pháp bỏ phiếu liên quan đến bảo tồn như một công cụ để bảo vệ rừng. Nó xác định các biện pháp bỏ phiếu liên quan đến bảo tồn, tóm tắt hồ sơ theo dõi trên toàn quốc, đánh giá ứng dụng của các biện pháp tại miền Nam Hoa Kỳ và đưa ra một số khuyến nghị.

 • Báo cáo


 • Neelam Singh, Kathryn Bacher; Ranping Song, Mary Elizabeth Sotos; Lei Yin (2015-05)

 • Báo cáo cung cấp hướng dẫn toàn diện, từng bước cho các nhà hoạch định chính sách nhằm giúp họ có thể thiết kế các chương trình báo cáo khí nhà kính.

 • Báo cáo


 • Lutz Weischer, Davida Wood; Athena Ballesteros, Xing Fu-Bertaux (2011-05)

 • Bài viết này xác định các phần chính của chính sách năng lượng tái tạo thông minh ở các nước đang phát triển, tập trung vào lĩnh vực năng lượng. Nó cũng cung cấp các khuyến nghị để tối đa hóa hiệu quả của hỗ trợ quốc tế để triển khai các chính sách về năng lượng tái tạo.

 • Báo cáo


 • Beth Gingold, Fred Stolle; Pascal Douard, Anne Rosenbarger; Masita Dwi Mandini Manessa, I Made Sudana; Yohanes I Ketut Deddy Muliastra, Ari Murdimanto; Sebastianus Bagas Tiangga, Cicilia Cicik Madusari (2012-04)

 • Tài liệu này trình bày cách thực hiện phương pháp nhanh chóng và hiệu quả về chi phí để xác định vùng đất đã bị thoái hóa cho sản xuất dầu cọ ở Indonesia và trình bày kết quả từ việc áp dụng phương pháp này ở Tây Kalimantan và Trung Kalimantan.