Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tim Searchinger, Craig Hanson; Janet Ranganathan, Brian Lipinski; Richard Waite, Robert Winterbottom; Ayesha Dinshaw, Ralph Heimlich (2013-05)

 • Làm thế nào để thế giới có thể nuôi sống đủ hơn 9 tỷ người vào năm 2050 theo hướng thúc đẩy sự phát triển kinh tế và giảm áp lực cho môi trường? Đây là một trong những câu hỏi quan trọng mà thế giới phải đối mặt trong bốn thập kỷ tới.

 • Báo cáo


 • Amanda Sauer, Marta Miranda; Deepa Shinde (2010-09)

 • Bài viết này chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nước đối với ngành khai thác mỏ và nêu bật những lỗ hổng quan trọng trong việc công bố thông tin liên quan đến nước.

 • Báo cáo


 • Ruth Greenspan Bell, Dianne Callan (2011-07)

 • Bài viết này giải thích các bước trong việc tính toán chi phí xã hội của carbon, điểm yếu và điểm mạnh của những tính toán đó và cách chúng được sử dụng để thông báo chính sách khí hậu.

 • Báo cáo


 • Francis Gassert, Paul Reig; Pragyajan Rai, Matt Luck (2012-12)

 • Nghiên cứu lưu vực sông Mê Kông (MRB) cung cấp chi tiết về dữ liệu, nguồn, phương pháp và bản đồ cho 14 chỉ số liên quan đến nước trên Lưu vực sông Mê Kông ở Đông Nam Á. Nghiên cứu MRB chủ yếu được thiết kế cho các tổ chức nghiên cứu với mục đích phân tích và nghiên cứu.

 • Báo cáo


 • Crystal Davis, Florence Daviet (2010-11)

 • Bài viết này đề xuất một số lựa chọn để cải thiện sự phối hợp tài chính song phương và đa phương của REDD + ở cấp quốc gia. Nó xác định nhu cầu cân bằng các cải tiến và phối hợp chúng ở cấp độ toàn cầu với tầm quan trọng tương đương việc thúc đẩy tính linh hoạt, học tập kinh nghiệm quốc gia.

 • Báo cáo


 • Benjamin Kushner, Richard Waite; Lauretta Burke, Megan Jungwiwattanaporn (2012-12)

 • Bài viết này đánh giá ảnh hưởng của các định giá kinh tế hệ sinh thái ven biển trước đây ở vùng biển Caribbean và xác định các điều kiện quan trọng cho phép điều chỉnh sự ảnh hưởng đến chính sách, quản lý hoặc quyết định đầu tư.

 • Báo cáo


 • Aarjan Dixit (2012-09)

 • Chính phủ Nepal thiếu thông tin quan trọng và bằng chứng cần thiết cho việc ra quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu. Bất chấp thách thức đó, đã có những thay đổi đáng kể xung quanh việc thích ứng biến đổi khí hậu ở nước này.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Erin Gray; Evan Branosky, Todd Gartner (2012-02)

 • Bài viết này mô tả ngắn gọn các phân tích của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) để hỗ trợ các khoản thanh toán cho các chương trình dịch vụ đầu nguồn (PWS) ở hai lưu vực chính tại Maine và Bắc Carolina và những nghiên cứu chuyên sâu về công việc đang tiến hành.