Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Thông tin chuyên đề


  • Nguyễn Hưng Quang (2022-10-14)

  • Tác giả trình bày các vấn đề về: 1) Mô hình đường sắt đô thị và phát triển bất động sản Hồng Kông; 2) Phát triển đô thị theo định hướng giao thông và phân tích các vấn đề pháp lý đối với việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông; 3) Một số góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai để thúc đẩy phát triển đô thị và kinh tế

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Lê Như Quân (2022-09-20)

  • Bài viết trình bày về một số nội dung như: Về dự án Luật Đất đai sửa đổi; Góp ý về một số nội dung dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Phạm Quang Minh (2022-09)

  • Bài viết trình bày về một số vấn đề về sự cần thiết ban hành Luật; Một số vấn đề cụ thể liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số,..