Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đoàn Thị Kim Tuyến (2020-06)

 • Campuchia là một quốc gia có nguồn tài nguyên nước dồi dào và phong phú, song cho đến nay an ninh nguồn nước ở nhiều vùng vẫn chưa được đảm bảo. Bài viết này cung cấp bức tranh tổng quát về vấn đề an ninh nguồn nước của Campuchia. Tình trạng thiếu nước, khan hiếm nước thường xuyên xảy ra trong mùa đông; Tỷ lệ tiếp cận nước sạch còn tương đối thấp ở khắp các vùng trên cả nước. Tình...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hồng Nhung (2020-06)

 • Trong nhiều năm qua, Chính phủ Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước theo hướng bền vững và bảo vệ môi trường. Bài viết này tập trung vào nghiên cứu thực trạng an ninh nguồn nước và quá trình hoàn thiện thể chế quản lý nguồn nước của Lào. Trên cơ sở đó, chỉ rõ mối liên hệ giữa cải cách thể chế quản lý nguồn nước...

 • Luận án


 • Nguyễn Thanh Lân;  Advisor:Hoàng Văn Cường (2021)

 • Luận án xác định ba cơ chế thông qua đó các yếu tố do nhà nước thực hiện tác động làm gia tăng giá trị đất đô thị. Đó là cơ chế: Cải thiện các tiện ích & khả năng tiếp cận đất đai; Tạo ra các cơ hội phát triển; và Mức độ thực thi can thiệp. Luận án đã phân tích tác động gia tăng giá trị đất ở tại đô thị khi nhà nước thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông...

 • Bài trích


 • Nguyễn Tân Thịnh (2020-10)

 • Trong tổng thể chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh vực, chính sách về đất đai, tài sản công luôn giữ vai trò quan trọng. Chính sách này trong thời gian qua đã được tương đối đầy đủ, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với một số lĩnh vực, thu hút nguồn lực của các thành phần kinh tế tham gia cùng Nhà nước trong việc cung cấp d...

 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Linh (2020-10)

 • Hiện nay, hầu hết các công ty dầu khí quốc tế đều quan tâm tới công tác nguồn nhân lực chất lượng cao trong tổng thế hệ thống quản trị nguồn nhân lực của mình: Dành nguồn kinh phí đáng kể cho phát triển nguồn nhân lực; phương thức quản trị nguồn nhân lực ngày càng tiên tiến, có hệ thống đào tạo nội bộ đủ mạnh; đa dạng hóa các hình thức phát triển chuyên gia gắn với các yêu ...

 • Bài trích


 • Trần Thị Quỳnh Hoa, Hoàng Như Quỳnh (2020-10)

 • Xu hướng toàn cầu hóa cùng với phát triển kinh tế kéo theo quá trình công nghiệp hoá và phát triển đô thị tăng nhanh tại các quốc gia, dẫn đến một số tác động có hại đến môi trường sinh thái sự gia tăng chất thải, nước thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt; gia tăng số lượng chất thải trong sinh hoạt và trong công nghiệp; gia tăng phát thải các chất gây ô nhiễm không khí từ càc quá...