Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền (2020-09)

 • Hoạt động chuyển dịch đất bắt buộc, được gọi là thu hồi đất ở Việt Nam, có những điểm riêng do áp lực từ phía nhà nước đến với người sử dụng đất - những người bị bắt buộc phải chuyển dịch quyền sử dụng đất do họ không có lỗi. Thực tế cho thấy, khiếu nại, khiếu kiện nhiều nhất ở Việt Nam vẫn tập trung vào chuyển dịch đất bắt buộc dưới hình thức thu hồi đất có bồi thườn...

 • Luận án


 • Nguyễn Quốc Hậu;  Advisor:Lê Văn Khoa (2021)

 • Nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu: i) Xác định biến động sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng đến những thay đổi này trong giai đoạn 2000 – 2015 tại tỉnh Vĩnh Long; ii) Phân tích mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với chất lượng đất đai theo FAO, đánh giá sự thay đổi chất lượng đất đai và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi chất lượng đất đai ở Vĩnh Long; iii)&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Tuyến, Hoàng Thế Cường (2021-04)

 • Bài viết phân tích, đánh giá về tính đồng bộ, tính thống nhất trong nội dung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 và chỉ ra những điểm mâu thuẫn, chồng chéo, từ đó, kiến nghị một số giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất của Luật Đất đai năm 2013 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tính thống nhấ...

 • Bài trích


 • Tạ Thị Thùy Trang (2020-10)

 • Hiện nay, khi chuyển quyền sử dụng đất bằng hình thức chuyển nhượng là chủ yếu thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là khâu quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập trung trình bày, phân tích về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và chỉ ra một số điểm bất cập của Luật Đất đai năm 2013 về vấn đề...

 • Bài trích


 • Lê Hải Đường, Đỗ Tiến Dũng; Võ Thị Hồng Lan (2020-11)

 • Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các nông, lâm trường đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc cũng như bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực nông thôn, miền núi; ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Duyên Thảo; Phan Thị Lan Phương (2020-03)

 • Bài viết trình bày về quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên, trong đó tập trung làm rõ các vấn đề: Quản trị tài nguyên thiên nhiên trong tương quan với quản trị nhà nước hiện đại; các nguyên tắc quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên; các chỉ số quản trị tài nguyên thiên nhiên; quản trị bền vững tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Hà Thanh Hòa;  Advisor:Đinh Ngọc Vượng (2021)

 • Luận án đã phân tích một cách hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế. Đặc biệt, luận án đã làm rõ hơn các nguyên tắc của luật quốc tế về bảo vệ nguồn nước quốc tế trên cơ sở phân tích các phán quyết của các cơ quan tài phán quốc tế và thực tiễn ký kết điều ước giữa các quốc gia ven nguồn nước quốc tế. Luận án đã ...

 • Luận án


 • Đoàn Ngọc Phượng;  Advisor:Ngô Thị Phương Thảo, Hoàng Văn Cường (2021)

 • Nghiên cứu đã dựa trên các lý thuyết về sự thỏa mãn (Lewin, 1975; Peyton và cộng sự, 2003; Hovlvà và cộng sự, 1957; Kotler và cộng sự; 1996), lý thuyết về sự công bằng (Adams, 1963, 1966; Colquitt và cộng sự, 2005) và từ kết quả nghiên cứu định tính thông qua phỏng vấn sâu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, chủ đầu tư và hộ gia đình có đất bị thu hồi, nghiên cứu đã ...