Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Bùi Ai Giôn (2022-02)

 • Cầm cố tài sản là hình thức bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ với bên có quyền, là giao dịch tương đối phổ biến trong đời sống xã hội. Bài viết nêu một số khó khăn, vướng mắc về biện pháp cầm cố tài sản trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và đưa ra đề xuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Quang (2020-06-28)

 • Thời gian qua, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế, thể hiện ở việc chúng ta đã tham gia ký kết nhiều điều ước song phương và đa phương. Điều này mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi chúng ta không ngừng hoàn thiện thể chế, chính sách và pháp luật, trong đó có lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Bài viết trình bày ph...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quế Thương (2021-11)

 • Thái Lan là một nước nông nghiệp với hệ thống sông ngòi khả dày đặc, lượng mưa trung bình hàng năm tương đối cao đã giúp cho Thái Lan có được một nguồn tài nguyên nước khá dồi dào. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đang ngày một diễn biến phức tạp, con người xâm chiếm và tàn phá rừng, xả rác, các chất hóa học khác nhau vào nguồn nước... đã gây ra những bất ổn tr...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Lợi (2021-11)

 • Thủ tục hành chính về đất đai là nhóm dịch vụ công thiết yếu với các cá nhân, tổ chúc. Tuy nhiên, việc cung cấp dịch vụ này trong thời gian qua còn nhiều bất cập. Cùng với việc tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các quy định và cung cấp dịch vụ công tuyến, việc triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai tiên trên Cổng dịch vụ công quốc gia là một bước đột phá...

 • Bài trích


 • Doãn Hồng Nhung (2021-12)

 • Quá trình thu hồi đất đã đạt được hiệu quả nhất định góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thu hồi đất giúp cho Nhà nước thực hiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho xã hội. Đồng thời, thu hồi đất giúp thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có nhiều dự án đầu tư lớn như khu đô thị, khu sinh thái, khu công nghiệp... Tuy nhiên, không phải&...