Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Châu Thị Khánh Vân (2022-05-04)

 • Công nhận quyền sử dụng đất là phương thức xác lập quyền sử dụng đất. Phương thức này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người, nhất là hộ gia đình, cá nhân đã xác lập quyền sở hữu đất đai trước ngày đất đai được tuyên bố thuộc sở hữu toàn dân. Tuy nhiên, quy định của Luật Đất đai về công nhận quyền sử dụng đất có những điểm chưa rõ ràng, chưa phù hợp, gây khó khăn trong&...

 • Bài trích


 • Thanh Thanh (2020-06-13)

 • Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến của người dân. Theo đó, UBND cấp huyện quyết định cho phép mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân nếu thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng thuộc khu vực có thể được chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt.

 • Bài trích


 • Phùng Thị Phương Thảo (2022-03)

 • Do những đặc trưng về giới tính và thể chất nền dù chiếm hơn một nửa trong xã hội nhưng phụ nữ lại là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Bởi vậy, bảo vệ các quyền phụ nữ nói chung và bảo vệ quyền của phụ nữ trong lĩnh vực đất đai nói riêng theo quy định pháp luật là một nội dung cần được tiếp cận và làm rõ.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thanh Bình (2022-05-24)

 • Phát triển nông nghiệp bền vững được coi là một trong những động lực kinh tế chính của Thái Lan. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu, những hạn chế về nguồn tài nguyên thiên nhiên, hạn chế về nguồn nhân lực, căng thẳng thương mại và gần đây nhất là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đang là những lực cản đối với sự phát triển nông nghiệp bền vững của Thái Lan hiện nay. Trong xu thế h...

 • Bài trích


 • Phan Thị Thu Hà (2020-01-06)

 • Những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp. Trên thực tế, quá trình tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp dù đã có nhiều thành tựu, nhưng cũng đang gặp phải nhiều vấn đề phức tạp, khó khăn phải giải quyết bằng các chính sách,...

 • Bài trích


 • Lê Thúy Hằng (2021-12-26)

 • Cải cách chính sách đất nông nghiệp là điều kiện quyết định cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Là quốc gia được ghi nhận cải cách ruộng đất thành công, kinh nghiệm cải cách của Hàn Quốc là bài học quý cho Việt Nam. Bài viết tìm hiểu chính sách đất nông nghiệp của Hàn Quốc từ năm 1945 đến nay. Trên cơ sở hệ thống hóa những thay đổi chính sách và chỉ ra ảnh hưởng của những thay ...

 • Bài trích


 • Lê Thúy Hằng, Trần Thị Minh Ngọc; Hà Việt Cường (2021-02-24)

 • Đặt mục tiêu hiện đại hóa, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa như là một trong ba nhiệm vụ then chốt, Trung Quốc đã có những cải cách chính sách mạnh mẽ để thúc đẩy tích tụ ruộng đất trong vài thập kỷ qua. Bài viết giới thiệu về chính sách tích tụ ruộng đất ở Trung Quốc, từ đó rút ra một số kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam