Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phan Thị Hồng (2022-02)

 • Bài viết phân tích quy định pháp luật về đăng ký đất đai tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, làm rõ những bất cập trong việc quản lý đất đai hiện nay. Đồng thời, từ thực tiễn các giao dịch gian dối trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây, bài viết đưa ra những đề xuất hoàn thiện pháp luật về những vẩn đề này.

 • Bài trích


 • Phạm Xuân Thắng (2022-02)

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá những điểm tích cực cũng như những hạn chế, bất cập trong nội dung của các quy định pháp luật hiện hành về quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về van đề này đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định&...

 • Bài trích


 • Phan Trung Hiền, Châu Hoàng Thân (2022-02)

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giữ vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất đai. Sự phù hợp và chất lượng quy hoạch đất đai sẽ quyết định hiệu quả sử dụng đất, giải phóng giá trị kinh tế đất đai, bảo đảm tính minh bạch và sự an toàn cho người sử dụng đất. Trong phạm vi bài viết, các tác giả tập trung phân tích, đánh giá quy định về quy hoạch, kế hoạch...

 • Bài trích


 • Thân Văn Tài (2022-05)

 • Án lệ số 15/2017/AL là một giải pháp pháp lý nhằm công nhận quyền sử dụng đất của người nhận quyền sử dụng đất từ hợp đồng miệng về chuyển đổi quyền sử dụng đất, nhưng họ đã đăng ký, kê khai diện tích đất đã đổi và được ghi nhận tại sổ địa chính; đã trực tiếp canh tác, sử dụng ổn định, liên tục, lâu dài. Bài viết làm rõ triển vọng ứng dụng của Án lệ này và đưa ra&#...

 • Bài trích


 • Bùi Tiến Đạt, Trần Thị Trinh (2022-04-12)

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả tập trung phân tích kinh nghiệm của Thụy Điển và Nhật Bản về quản trị đất đai, và đưa ra các giải pháp xây dựng hệ thống thông tin đất đai dựa trên công nghệ số, nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đất đai ở nước ta.

 • Bài trích


 • Đoàn Văn Bình (2020-08-27)

 • Thị trường bất động sản du lịch tại Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng pháp luật chưa có những quy định đặc thù đối với bất động sản du lịch. Bài viết này làm rõ thực trạng pháp luật kinh doanh bất động sản du lịch ở Việt Nam, qua đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan.