Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Shally Venugopal, Aman Srivastava (2012-08)

 • Tài liệu này cung cấp bảng chú giải các công cụ tài chính và cơ chế của các công cụ này. Các định nghĩa này có thể phục vụ như một tài liệu tham khảo hữu ích cho những người có quyền quyết định chính sách trong khu vực công nhằm hỗ trợ giảm thiểu biến đổi khí hậu cho khu vực tư nhân.

 • Báo cáo


 • Olivia Kember, Erwin Jackson; Merry Chandra (2013-08)

 • Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách lớn ở Úc có khả năng làm giảm lượng khí thải nhà kính (GHG). Bài viết còn thảo luận về một cơ chế định giá carbon, mục tiêu năng lượng tái tạo và các chính sách hiện có khác.

 • Báo cáo


 • Michael Westphal, Athena Ballesteros; Jennifer Morgan, Pascal Canfin (2015-06)

 • Bài viết phân tích câu hỏi được nêu ở tên đề tài bằng cách nghiên cứu và xem xét các nguồn tài chính khác nhau đến năm 2020 và đồng thời chứng minh các kịch bản có thể xảy ra để đạt được mục tiêu 100 tỷ đô la.

 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Jennifer Hatch (2011-06)

 • 41 quốc gia đang phát triển đã đệ trình các hành động giảm thiểu khí nhà kính theo UNFCCC và các thỏa thuận Cancun 2010. Bài viết này xem xét các hành động của các nước đang phát triển đã cam kết trong các điều khoản khí nhà kính (GHG).