Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Juan-Carlos Altamirano, Katherine Ross; Taryn Fransen, Julia Martínez; Erika Ortiz Sánchez, Jeffrey Rissman; Carlos Brown Solá (2016-11)

 • Bài viết này xác định và đánh giá các lựa chọn chính sách năng lượng và khí hậu quan trọng có sẵn cho Mexico để hỗ trợ việc thực hiện INDC của mình. Chúng tôi đề xuất một kế hoạch hành động tám điểm có tiềm năng đưa Mexico vào con đường đạt được các mục tiêu INDC của mình.

 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Eliza Northrop; Kathleen Mogelgaard, Kelly Levin (2017-11)

 • Cửa sổ cơ hội đang thu hẹp khoảng cách giữa khí nhà kính (GHG) quỹ đạo phát thải cần thiết để đạt được các mục tiêu Thỏa thuận Paris 2015 và khí thải quỹ đạo ngụ ý của các bên Bên trên toàn quốc đóng góp xác định (NDCs). Sớm, tăng cường hành động khí hậu là rất quan trọng để ngăn chặn nhiều nhất tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Katherine Ross, David Rich; Mengpin Ge (2016-12)

 • Các quốc gia trên thế giới đã đặt ra mục tiêu cắt giảm phát thải khí nhà kính bằng các hình thức thực hiện khác nhau, từ cắt giảm khí thải chưa qua xử lý đến cắt giảm phát thải trong kinh doanh.Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các nước còn chưa quy định rõ ràng ...

 • Báo cáo


 • Thomas Damassa, Mengpin Ge; Taryn Fransen (2014-12)

 • Tài liệu này cung cấp cái nhìn về các mục tiêu giảm GHG của Hoa Kỳ và tổng hợp của WRI về các kịch bản thể hiện quy luật có thể phát ra khí thải GHG tại Hoa Kỳ, với nhiều giả định khác nhau.

 • Báo cáo


 • C. Forbes Tompkins (2014-09)

 • Tài liệu này nêu bật các xu hướng, tác động và lỗ hổng trong khu vực gây nên lượng mưa lớn ở Hoa Kỳ. Nhóm tác giả xem xét cách mà sự biến đổi khí hậu đang tác động tiêu cực đến các trận mưa lớn với lượng mưa khổng lồ và đưa ra một số sáng kiến giúp giải quyết vấn đề.