Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Jacob Werksman, Kirk Herbertson (2009-11)

 • Thỏa thuận Copenhagen về biến đổi khí hậu có thể sẽ có hình thức ràng buộc về mặt pháp lý, thỏa thuận cung cấp một loạt các cam kết của các quốc gia. Tài liệu này làm rõ một loạt các vấn đề phức tạp xung quanh tính chất pháp lý của các cam kết và cân nhắc các rủi ro và lợi ích tiềm năng của nó.

 • Báo cáo


 • Neelam Singh, Kathryn Bacher; Ranping Song, Mary Elizabeth Sotos; Lei Yin (2015-05)

 • Báo cáo cung cấp hướng dẫn toàn diện, từng bước cho các nhà hoạch định chính sách nhằm giúp họ có thể thiết kế các chương trình báo cáo khí nhà kính.

 • Báo cáo


 • Shehnaz Y. Atcha, Vince T. Van Son (2002-10)

 • Bài viết cung cấp thông tin khái quát về khí thải tại bãi rác như một nguồn năng lượng xanh cho các doanh nghiệp thương mại và công nghiệp.

 • Báo cáo


 • Ruth Greenspan Bell, Dianne Callan (2011-07)

 • Bài viết này giải thích các bước trong việc tính toán chi phí xã hội của carbon, điểm yếu và điểm mạnh của những tính toán đó và cách chúng được sử dụng để thông báo chính sách khí hậu.

 • Báo cáo


 • Benjamin Kushner, Richard Waite; Lauretta Burke, Megan Jungwiwattanaporn (2012-12)

 • Bài viết này đánh giá ảnh hưởng của các định giá kinh tế hệ sinh thái ven biển trước đây ở vùng biển Caribbean và xác định các điều kiện quan trọng cho phép điều chỉnh sự ảnh hưởng đến chính sách, quản lý hoặc quyết định đầu tư.