Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Aarjan Dixit (2012-09)

 • Chính phủ Nepal thiếu thông tin quan trọng và bằng chứng cần thiết cho việc ra quyết định thích ứng với biến đổi khí hậu. Bất chấp thách thức đó, đã có những thay đổi đáng kể xung quanh việc thích ứng biến đổi khí hậu ở nước này.

 • Báo cáo


 • Edward Cameron (2011-12)

 • Điều kiện khí hậu đầy thách thức, đất canh tác hạn chế, áp lực dân số mạnh mẽ và lịch sử biến động chính trị đã làm xói mòn triển vọng phát triển của Nigeria - 60% người dân sống dưới 1 đô la mỗi ngày.

 • Báo cáo


 • Ailun Yang (2011-12)

 • Câu chuyện về ngành điện gió Trung Quốc rất đáng chú ý và quan tâm. Từ một số ít các dự án được trình bày vào đầu thế kỷ, đến nay, ngành thị trường điện gió Trung Quốc đã phát triển để trở thành thị trường lớn nhất thế giới.

 • Báo cáo


 • Shally Venugopal, Aman Srivastava (2012-08)

 • Bài viết này cung cấp các ví dụ về chính phủ tài trợ, ngân hàng phát triển, tổ chức nghiên cứu và các nỗ lực của khu vực tư nhân trong việc kiểm tra cách sử dụng tài chính khí hậu công cộng để tận dụng vốn tư nhân cho các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu ở các nước đang phát triển.

 • Báo cáo


 • Pieter Terpstra, Emily Wilkinson; Alice Caravani, Nella Canales Trujillo; Smita Nakhooda, Annaka Peterson-Carvalho (2014-12)

 • Bài viết này nghiên cứu cấu trúc tài chính địa phương ở Nepal, Philippines, Uganda và Zambia. Nó nhấn mạnh những thách thức và thực tiễn trong việc tài trợ cho cộng đồng dễ bị ảnh hưởng trước biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-01)

 • Tổng thống Obama đã công bố Kế hoạch Khí hậu Quốc gia cho Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2013. Theo kế hoạch, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho các nhà máy điện.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-12)

 • Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch riêng để đạt được những mức giảm phù hợp.

 • Báo cáo


 • Rob Bradley, Jonathan Pershing; Lee Schipper, Kevin A. Baumert; Navroz K. Dubash, Jose Roberto Moreira; Stanford Mwakasonda, Wei-Shiuen Ng; Luiz Augusto Horta Nogueira, Virginia Parente; Harald Winkler (2005-12)

 • Thảo luận về cách phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển có thể tương thích với việc hạn chế khí thải nhà kính.

 • Báo cáo


 • Manish Bapna, Heather McGray; Lauren Withey, Gregory Mock (2009-06)

 • Thích ứng khí hậu hiệu quả đòi hỏi một môi trường thuận lợi, một môi trường cho phép người nghèo được quyền sử dụng tài nguyên mà họ cần để duy trì và hưởng lợi từ các hệ sinh thái, chính phủ và thị trường. Bài viết còn cung cấp những kinh nghiệm phát triển cùng những bài học quan trọng để thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi, bao gồm các nguyên tắc quản trị tốt cung cấp cho người&...