Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tim Herzog, Jonathan Pershing; Kevin A. Baumert (2005-12)

 • Cung cấp một đánh giá toàn diện về phát thải khí nhà kính (GHG) của thế giới ở các mức toàn cầu, quốc gia, ngành và nhiên liệu và xác định ý nghĩa của dữ liệu cho hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.

 • Báo cáo


 • United Nations Development Programme, United Nations Environment Programme; World Bank, World Resources Institute (2008-7)

 • Ba phần tư dân số nghèo nhất thế giới sống với mức lương dưới 2 đô la mỗi ngày, điều này phụ thuộc vào môi trường một phần sinh kế hàng ngày của họ. Do đó, biến đổi khí hậu làm tăng thêm sự cấp bách thực sự cho những nỗ lực của nhiều tổ chức hoạt động để cải thiện cuộc sống của người nghèo.

 • Báo cáo


 • Heather McGray, Rob Bradley; Anne Hammill, E. Lisa Schipper; Jo-Ellen Parry (2007-11)

 • Làm rõ mối quan hệ giữa thích ứng và phát triển bằng cách phân tích 135 dự án, chính sách và các sáng kiến khác từ thế giới đang phát triển đã được các nhà thực hiện hoặc nhà nghiên cứu gọi là "thích ứng với biến đổi khí hậu".

 • Báo cáo


 • Rob Bradley, Britt Childs Staley; Tim Herzog, Jonathan Pershing; Kevin A. Baumert (2007-12)

 • Những cam kết ngành sẽ được thực hiện dưới hình thức nào? Những lĩnh vực nào là phù hợp nhất với phương pháp tiếp cận ngành để giảm thiểu khí hậu? Làm thế nào các thỏa thuận ngành có thể được tích hợp vào chế độ khí hậu rộng lớn hơn? Báo cáo này xem xét các câu trả lời tiềm năng cho những câu hỏi này.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-12)

 • Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch của riêng họ để đạt được những mục tiêu giảm ô nhiễm đã đặt ra.

 • Báo cáo


 • James J. MacKenzie (1997-9)

 • Cho thấy cách tiếp cận tích hợp của Hoa Kỳ để đối phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí và an ninh năng lượng sẽ là cách hiệu quả và kinh tế hơn để giải quyết các vấn đề liên quan này.

 • Báo cáo


 • Duncan Austin (1997-11)

 • Báo cáo này giải thích tại sao trì hoãn thực thi chính sách đe dọa khả năng bảo vệ khí hậu nhiều hơn, tốn kém hơn trong khi cũng trì hoãn các lợi ích tiềm năng từ hành động khác.