Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Rebecca Gasper, Kristin Igusky; Noah Kaufman (2016-01)

 • Tài liệu này xem xét cách Missouri có thể sử dụng các chính sách và cơ sở hạ tầng hiện có để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải theo Kế hoạch năng lượng sạch mà vẫn giảm thiểu chi phí, đảm bảo độ tin cậy và khai thác các cơ hội kinh tế mới.

 • Báo cáo


 • Joshua Ryor, Letha Tawney (2015-02)

 • Bài viết phác thảo cách sử dụng tài nguyên, lựa chọn nguồn cung cấp điện (tái tạo so với truyền thống), nhóm tác giả so sánh một cách hợp lý các hệ thống năng lượng tái tạo ở quy mô tiện ích.

 • Báo cáo


 • Jennifer Layke, Alex Perera; Kevin Porter (2008-2)

 • Bản tóm tắt chính sách WRI này cung cấp một cái nhìn tổng quan về ngành công nghiệp điện gió ở Hoa Kỳ, bao gồm tình trạng chính sách, kinh tế, thách thức và những quan niệm sai lầm phổ biến hiện nay. Bản tóm tắt bao gồm một cuộc thảo luận chi tiết về các sản phẩm điện gió có sẵn mà người mua doanh nghiệp có thể sử dụng.

 • Báo cáo


 • Lijin Zhong, Xiaotian Fu; Tianyi Luo, William Hua Wen; Tien Shiao (2016-08)

 • Báo cáo này nhằm mục đích giúp chính phủ và các tập đoàn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa nước và sự phát triển kinh tế địa phương và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở Ninh Hạ. Bài báo cáo bắt đầu đi từ sự phân tích hồ sơ tài nguyên nước, quản lý tài nguyên nước.

 • Báo cáo


 • Kathryn Zyla, Britt Childs Staley; Sarah Ladislaw (2008-2)

 • Trong những năm tới, thế giới phải đáp ứng nhu cầu năng lượng của dân số thế giới đang tăng trưởng và phát triển đồng thời giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Lutz Weischer, Jacob Funk Kirkegaard; Peterson Institute for International Economics, Thilo Hanemann; Rhodium Group, Matt Miller (2010-05)

 • Bài viết này phân tích sự tích hợp toàn cầu của ngành quang điện mặt trời (PV) và xem xét chi tiết các mô hình tăng trưởng gần đây của ngành, cấu trúc chi phí ngành, thương mại và đầu tư mô hình, chính sách hỗ trợ của chính phủ và tiềm năng tạo việc làm.

 • Báo cáo


 • James Bradbury (2013-05)

 • Nghiên cứu của Viện Tài nguyên Thế giới đã phát hiện ra rằng việc cắt giảm rò rỉ khí mê-tan từ các hệ thống khí tự nhiên là một trong những bước quan trọng nhất mà Hoa Kỳ có thể thực hiện để đạt được các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính (GHG) vào năm 2020 và cả sau đó nữa.