Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Thomas Damassa, Samah Elsayed (2014-01)

  • Các hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia (GHG) rất phức tạp nhưng cũng vô cùng quan trọng để có thể đáp ứng các yêu cầu báo cáo quốc tế và thông báo các chiến lược và mục tiêu carbon thấp quốc gia. Bài viết này sử dụng các ví dụ từ 5 quốc gia để thảo luận về các kinh nghiệm thực tiễn nổi bật nhằm phát triển bền vững môi trường trong tương lai.

  • Báo cáo


  • Andrew Aulisi, Craig Hanson (2004-12)

  • Cung cấp phần giới thiệu về thông tin về sản phẩm năng lượng xanh đặc biệt phù hợp với nhu cầu của khách hàng là doanh nghiệp trong thị trường.

  • Báo cáo


  • Devra L. Davis, Paulo H.N. Saldiva (1999-9)

  • Hàng triệu trẻ em sống ở các thành phố lớn nhất thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, bị ô nhiễm không khí đe dọa tính mạng cao gấp hai đến tám lần so với hướng dẫn về mức độ tối đa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).