Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Charles V. Barber, Nels C. Johnson; Emmy Hafild (1994-3)

 • Xem xét các lực lượng kinh tế, xã hội và chính trị cơ bản thúc đẩy chuyển đổi và khai thác rừng và cải cách trong đó sự tham gia của địa phương, các tổ chức quốc gia, hỗ trợ của nhà tài trợ và hành động quốc tế có thể thúc đẩy quản lý rừng hiệu quả.

 • Báo cáo


 • Lars Laestadius, Dmitry Dobrynin; Alexander Isaev (2002-10)

 • Bản đồ chi tiết đầu tiên về cảnh quan rừng nguyên vẹn ở Nga và có thể được sử dụng để gắn cờ các khu vực cần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt trước khi đưa ra quyết định phát triển.

 • Báo cáo


 • Nigel Sizer (1995-4)

 • Một quốc gia bên bờ vực của sự sụp đổ kinh tế: Suri đang chịu áp lực rất lớn từ bên trong và không có cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế và chữa lành vết thương của mười hai năm bất ổn dân sự. Nghèo, thiếu dự trữ ngoại tệ, chịu lạm phát 500% hàng năm và thất nghiệp gia tăng, Suri đang tuyệt vọng chống lại lời khuyên để thực hiện điều chỉnh cơ cấu. Để thu hút đầu tư nước&...

 • Báo cáo


 • Nigel Sizer, Deanna M. Wolfire; Jake Brunner (1998-6)

 • Đề xuất các chính sách để thúc đẩy quản lý rừng được đổi mới và để quản lý môi trường lành mạnh đang bị lãng quên trong thời kỳ độc tài Mobutu và nội chiến. Lập luận rằng việc quản lý tốt tài nguyên rừng của đất nước có thể đóng vai trò là yếu tố kích thích tăng trưởng kinh tế.

 • Báo cáo


 • Susan Minnemeyer, Jean-Gael Collomb; Jean-Bruno Mikissa, Stéphane Mundunga; Honoré Nzao Nzao, Jean Madouma; Jean de Dieu Mapaga, Christian Mikolo; Nicaise Rabenkogo, Serge Akagah; Emmanuel Bayani-Ngoye, Aurelien Mofouma (2000-2)

 • Cung cấp tổng quan về các hoạt động khai thác gỗ trong rừng của Gabon và tóm tắt luật lâm nghiệp và hệ thống thuế tại Gabon.

 • Báo cáo


 • Robert Repetto (1988-5)

 • Ở nhiều nước, chính sách của chính phủ nằm đằng sau sự lãng phí tài nguyên rừng. Báo cáo này xem xét tình hình ở mười quốc gia trên bốn lục địa và cho thấy các chính sách của chính phủ được cải thiện có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn rừng.

 • Báo cáo


 • Robert Repetto, William Magrath; Michael Wells, Christine Beer; Fabrizio Rossini (1989-6)

 • Lấy ví dụ về gỗ, dầu mỏ và đất của Indonesia, báo cáo này kiểm tra và áp dụng phương pháp tích hợp cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vào hệ thống kế toán quốc gia sửa đổi, có thể phản ánh chính xác hơn thực tế kinh tế.

 • Báo cáo


 • Florence Daviet, Lauren Williams; Kirsten Stasio, Larry MacFaul; Andrea Johnson (2010-07)

 • Bài viết này nghiên cứu các thông tin và dữ liệu hỗ trợ cần thiết để đảm bảo rằng các chiến lược quốc gia nhằm giảm phát thải được phát triển và thực hiện hiệu quả. Để có sự phân tích hiệu quả, bài viết tập trung vào các biện pháp để giải quyết việc khia thác rừng bất hợp pháp, dựa trên các chiến lược và khuyến nghị cụ thể ...

 • Báo cáo


 • Elizabeth Dow Goldman, Nancy Harris; Thomas Maschler (2017-7)

 • Chương trình môi trường khu vực Trung Phi (CARPE) là một sáng kiến của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), với mục tiêu chính là giảm thiểu biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững ở Trung Phi. Cộng hòa Dân chủ Congo Cộng hòa (DRC) ...