Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nancy Harris (2015-08)

 • Ghi chú kỹ thuật này xem xét lượng khí thải carbon do mất rừng đối với một đồn điền ca cao cụ thể ở Peru và dấu hiệu của carbon ở sô cô la có nguồn gốc từ khu vực đó.

 • Báo cáo


 • Jessica Webb, Rachael Petersen; Elizabeth Moses, Carole Excell; Mikaela Weisse, Elizabeth Cole; Sam Szoke-Burke (2017-3)

 • Nhu cầu toàn cầu về gỗ, hàng hóa nông nghiệp và chất chiết xuất là động lực lớn của nạn phá rừng trên toàn thế giới. Dữ liệu thay đổi về đất trong suốt cho các hoạt động thương mại quy mô lớn này là rất cần thiết để hiểu các nguyên nhân gây mất rừng, theo dõi tác động môi trường.

 • Báo cáo


 • Crystal Davis, Florence Daviet; Smita Nakhooda, Alice Thuault (2009-2)

 • Bước đầu tiên để các nước đang phát triển tiếp cận nguồn tài chính theo cơ chế của Cơ sở hợp tác carbon lâm nghiệp của Ngân hàng Thế giới (FCPF) là phát triển ý tưởng trên một kế hoạch sẵn sàng (R-PIN). Bài viết này xem xét mức độ mà các mã R-PIN được phê duyệt bởi quỹ ủy thác FCPF.

 • Báo cáo


 • Yiyuan Qin, Todd Gartner; Susan Minnemeyer, Paul Reig; Sarah Sargent (2016-08)

 • Tài liệu này giải thích một cách khoa học và cơ bản đồng thời đưa ra các giả định về cơ sở hạ tầng tự nhiên cho nước, mô tả các dữ liệu và thông tin, tài liệu nguồn dữ liệu và chi tiết phương pháp được sử dụng để phát hiện ra các vấn đề rủi ro ở đầu nguồn.

 • Báo cáo


 • Florence Daviet (2009-3)

 • Báo cáo xác định lượng giảm phát thải theo cách tiếp cận linh hoạt hơn để nhận ra các hành động giảm thiểu đang được thực hiện bởi các nước đang phát triển trong ngành lâm nghiệp. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các quốc gia có lượng giảm phát thải lịch sử cao không nhất thiết được ủng hộ.