Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Ray Cheung, Ma Jun (IPE); Wang Jingjing (IPE), Ruan Qingyuan (IPE) (2010-10)

 • Bài viết là các kinh nghiệm thực tế từ các nhà cung cấp có trụ sở tại Trung Quốc trong việc đạt được hiệu suất môi trường. Bài viết này nêu bật các ví dụ về 5 công ty hoạt động tại Trung Quốc và minh họa các phương pháp mà họ đã áp dụng để giải quyết các vấn đề môi trường. Bên cạnh đó, bài viết tập trung vào ô nhiễm nước trong bối cảnh kinh doanh đầy thách thức tại Trung ...

 • Báo cáo


 • The Development through Enterprise Project at World Resources Institute (2006-6)

 • Trong số những nỗ lực đầu tiên để ghi chép một cách có hệ thống quy mô và phạm vi của cơ sở của thị trường kim tự tháp kinh tế (BOP) bằng phân tích thống kê.

 • Báo cáo


 • C. Ford Runge, Eugenio Cap; Paul Faeth, Patricia McGinnis; Demetri Papageorgiou, James Tobey; Robert Houseman (1997-9)

 • Một đánh giá thực nghiệm và chính sách làm nổi bật những thay đổi gần đây trong chính sách thương mại và tập trung vào các tác động của ngành từ những thay đổi, hậu quả về môi trường và cơ hội để thúc đẩy các chiến lược thương mại bền vững hơn.

 • Báo cáo


 • Amanda Stevens, Laura Draucker; Jeanette Frascello (2014-08)

 • Sáng kiến Bền vững của Viện Tài nguyên Thế giới đã tìm cách sắp xếp các hoạt động kinh doanh của Viện Khoa học gắn với vai trò của mình. Sử dụng các nghiên cứu và chuyên môn của mình, WRI cam kết sẽ giảm tác động đến môi trường và xã hội thông qua các hoạt động thực tiễn.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute Sustainable Enterprise Program, The Aspen Institute Initiative for Social Innovation Through Business (2001-10)

 • Xác định các trường đào tạo chuyên sâu về kinh doanh và xác định đội ngũ giảng viên tiên phong của Hoa Kỳ nhằm mục đích chuyên đào tạo các nhà quản lý trong tương lai để xử lý các vấn đề xã hội phức tạp và cung cấp nguồn nhân lực quản lý các dạng tài nguyên đặc biệt.

 • Báo cáo


 • Chris Lau, Jaineel Aga (2008-11)

 • Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo (RECs) cung cấp cho doanh nghiệp một phương tiện để hỗ trợ sản xuất năng lượng tái tạo và đáp ứng các mục tiêu năng lượng sạch. Tài liệu này trả lời một số câu hỏi cơ bản Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo (RECs) và việc mua nó

 • Báo cáo


 • Janet Ranganathan, Daryl Ditz; Janet Ranganathan, R. Darryl Banks; Beth Beloff, Miriam Heller; Devaun Kite, Ajay Maindiratta; David Shields, Christopher Stinson; Rebecca Todd (1995-5)

 • Cho thấy sự quan tâm lớn hơn đến chi phí môi trường có thể cải thiện điểm mấu chốt và thúc đẩy sự bền vững của doanh nghiệp. Cung cấp các bước thực tế để tích hợp thực hiện việc bảo vệ môi trường hiệu quả vào hệ thống kinh doanh.

 • Báo cáo


 • C. Ford Runge, Eugenio Cap; Paul Faeth, Patricia McGinnis; Demetri Papageorgiou, James Tobey; Robert Houseman (1997-09)

 • Bài viết là sự đánh giá thực nghiệm và các chính sách nhằm thay đổi chính sách thương mại, qua đó, nêu lên hậu quả môi trường của chúng và cơ hội để thúc đẩy các chiến lược thương mại bền vững hơn.

 • Báo cáo


 • Craig Hanson, Suzanne Ozment; Cornis Van der Lugt (2012-02)

 • Báo cáo này thảo luận về cách thức các công ty có thể kết hợp các dịch vụ hệ sinh thái vào hệ thống kinh doanh như quy trình phát triển chiến lược của công ty, hướng dẫn thiết kế sản phẩm, đánh giá tác động môi trường và báo cáo bền vững.

 • Báo cáo


 • Elizabeth Cook, British Petroleum; General Motors, Monsanto; WRI (1998-10)

 • Một nỗ lực hợp tác của General Motors, Viện Tài nguyên Thế giới, Monsanto và Dầu khí Anh giải quyết các thách thức khí hậu của Trái đất song song với việc mở rộng sự thịnh vượng kinh tế toàn cầu.