Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Samantha Putt del Pino, Pankaj Bhatia (2002-12)

  • Dựa trên kinh nghiệm đạt được khi thực hiện cam kết giảm CO2 của WRI, hướng dẫn này giúp các tổ chức văn phòng hiểu được tác động của việc biến đổi khí hậu và các hành động thực tế họ có thể thực hiện được để đo lường và giảm lượng khí thải CO2 ....

  • Báo cáo


  • Robyn Liska, Devin Canavan (2008-10)

  • Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng (ESC) được sử dụng ở một số bang như một cơ chế mà thông qua đó các bên thứ ba như các công ty thương mại và công nghiệp có thể giúp các việc tuân thủ các mục tiêu đạt hiệu quả. Bài viết này giải thích về ESC và thảo luận về vai trò trong thị trường hiện nay

  • Bài trích


  • Phùng Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Huyền Trang (2021-10)

  • Sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong thời gian qua đã góp phần vào phát triển chung bất động sản Việt Nam. Bài viết phân tích các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.