Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nicholas Bianco, Kristin Igusky; Rebecca Gasper, Michael Obeiter; Sarah Forbes, Nate Aden (2014-10)

 • Dựa trên báo cáo Kinh tế Khí hậu Mới được phát hành gần đây, phân tích mới này cung cấp bằng chứng và ví dụ thực tế chứng minh Hoa Kỳ đã thu được lợi nhuận kinh tế như thế nào khi giảm phát thải khí nhà kính.

 • Báo cáo


 • Samantha Putt del Pino, Pankaj Bhatia (2002-12)

 • Dựa trên kinh nghiệm đạt được khi thực hiện cam kết giảm CO2 của WRI, hướng dẫn này giúp các tổ chức văn phòng khác hiểu được biến đổi khí hậu và các bước thực tế họ có thể thực hiện để đo lường và giảm lượng khí thải CO2.

 • Báo cáo


 • Liz Marshall (2007-6)

 • Bây giờ luật pháp ở Hoa Kỳ đã khởi động ngành công nghiệp ethanol, nên ưu tiên ít hơn vào việc mở rộng ngành công nghiệp và nhiều hơn vào một sự tiến hóa mang lại nhiều lợi ích nhất cho an ninh năng lượng và môi trường.

 • Báo cáo


 • John Venezia, Jeff Logan (2007-7)

 • Các quyết định về chính sách năng lượng phải xem xét các tác động và sự đánh đổi đối với cả an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Phân tích này đánh giá một loạt các lựa chọn năng lượng hiện đang được xem xét và minh họa mức độ mỗi lựa chọn giải quyết từng thách thức này.

 • Báo cáo


 • Britt Childs Staley, Jenna Goodward; Clay Rigdon, Andrew MacBride (2009-05)

 • Báo cáo này xem xét năng lượng nhiệt mặt trời tập trung (CST), một nguồn năng lượng tái tạo, mang đến cho các nhà đầu tư và nhà đầu tư chính sách tiềm năng đáng kể để giảm lượng khí thải carbon dioxide từ ngành điện.

 • Báo cáo


 • Andrew Aulisi, Jennifer Layke; Samantha Putt del Pino (2004-10)

 • Đánh giá quản lý khí thải nhà kính doanh nghiệp (GHG) dựa trên kinh nghiệm của chín tập đoàn lớn từ các thành phần kinh tế khác nhau.

 • Báo cáo


 • John Venezuela, Jeff Logan (2007-7)

 • Các quyết định về chính sách năng lượng phải xem xét các tác động và sự đánh đổi đối với cả an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu. Phân tích này đánh giá một loạt các lựa chọn năng lượng hiện đang được xem xét và minh họa mức độ mỗi lựa chọn giải quyết từng thách thức này.