Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Olivia Kember, Erwin Jackson; Merry Chandra (2013-08)

 • Báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về các chính sách lớn ở Úc có khả năng làm giảm lượng khí thải nhà kính (GHG). Bài viết còn thảo luận về một cơ chế định giá carbon, mục tiêu năng lượng tái tạo và các chính sách hiện có khác.

 • Báo cáo


 • Manish Bapna (2008-11)

 • Nhiệm vụ của Viện Tài nguyên Thế giới là giúp con người trong xã hội sống theo cách bảo vệ môi trường và bằng khả năng cung cấp cho các nhu cầu và nguyện vọng của các thế hệ hiện tại và tương lai.

 • Báo cáo


 • Robyn Liska, Devin Canavan (2008-10)

 • Giấy chứng nhận tiết kiệm năng lượng (ESC) được sử dụng ở một số bang như một cơ chế thông qua đó các bên thứ ba, như các công ty thương mại và công nghiệp, có thể giúp các tiện ích tuân thủ các mục tiêu hiệu quả năng lượng. Vấn đề này giải thích ESC và thảo luận về vai trò của họ trong thị trường tuân thủ.

 • Báo cáo


 • Lutz Weischer, Davida Wood; Athena Ballesteros, Xing Fu-Bertaux (2011-05)

 • Bài viết này xác định các phần chính của chính sách năng lượng tái tạo thông minh ở các nước đang phát triển, tập trung vào lĩnh vực năng lượng. Nó cũng cung cấp các khuyến nghị để tối đa hóa hiệu quả của hỗ trợ quốc tế để triển khai các chính sách về năng lượng tái tạo.

 • Báo cáo


 • Capítulo Siete (2006)

 • Việc thiếu năng lượng sạch và giá cả phải chăng là một phần khó khăn của nghèo đói. Ô nhiễm do sử dụng nhiên liệu có hại trong nước cho nấu ăn và cho mục đích chiếu sáng, nó tạo ra vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Ngoài ra, bộ sưu tập nhiên liệu sinh khối phải mất thời gian để có thể được chi tiêu tốt hơn tại nơi làm việc.Chi phí cao hơn của việc sử dụng năng lượng không hiệ...

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2006)

 • Việc thiếu năng lượng sạch phải chăng cũng là một cái bẫy nghèo đói. Nhiên liệu có hại cho cuộc sống con người, ô nhiễm không khí như khí độc được tạo ra bằng cách sử dụng trong nhà để nấu ăn và chiếu sáng dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Các thiết bị có hiệu suất năng lượng kém nhưng với chi phí cao và thiếu khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng hiện đại như điện đang&#...