Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Craig Hanson, Vince Van Son (2003-9)

 • Báo cáo cung cấp giới thiệu về Giấy chứng nhận năng lượng tái tạo (REC) cho người dùng năng lượng là các doanh nghiệp. Là định nghĩa về REC, lợi ích của REC trong kinh doanh và sự tương đồng với các sản phẩm năng lượng tái tạo khác.

 • Báo cáo


 • Hướng dẫn ngành dịch vụ quản lý khí nhà kính (2006-5)

 • Hướng dẫn về quản lý khí thải nhà kính (GHG) chi tiết các bước khác nhau cần thiết để quản lý, theo dõi và giảm phát thải GHG.

 • Báo cáo


 • Craig Hanson, David Sandalow (2008-4)

 • Bản tóm tắt chính sách này, được tác giả bởi Viện Brookings và Viện Tài nguyên Thế giới, kiểm tra các xâm nhập tài khóa vừa tăng doanh thu và giúp cải thiện chất lượng môi trường.

 • Báo cáo


 • Liz Marshall (2007-6)

 • Luật pháp Hoa Kỳ đã khởi động ngành công nghiệp ethanol, nên ưu tiên ít hơn vào việc mở rộng ngành công nghiệp và nhiều hơn nữa vào một sự tiến hóa mang lại nhiều lợi ích nhất cho an ninh môi trường và năng lượng.

 • Báo cáo


 • Tim Herzog, Jonathan Pershing; Kevin A. Baumert (2005-12)

 • Cung cấp một đánh giá toàn diện về phát thải khí nhà kính (GHG) của thế giới ở các mức toàn cầu, quốc gia, ngành và nhiên liệu và xác định ý nghĩa của dữ liệu cho hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Florence Daviet, Janet Ranganathan; World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (2005-12)

 • Cung cấp các nguyên tắc, khái niệm và phương pháp cụ thể để định lượng và báo cáo giảm GHG từ các dự án giảm thiểu biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Athena Ballesteros, Smita Nakhooda (2010-04)

 • Báo cáo này nghiên cứu về các khoản vay được cung cấp bởi các Ngân hàng Phát triển Đa phương (MDB) cho các nước đang phát triển về chính sách điện từ năm 2006-2008. Bên cạnh đó còn xem xét các chính sách, quy định và năng lực thể chế trong ngành điện nhằm định hướng cho đầu tư công và tư nhân.