Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Jenna Goodward, Alex Perera; Nicholas Bianco, Christina Heshmatpour (2011-08)

 • Bản tóm tắt này mô tả một số chính sách có thể được sử dụng để thúc đẩy đầu tư vào công nghệ năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, bài viết còn thảo luận về việc lựa chọn chính sách nào phù hợp nhất dựa trên sự hoàn thiện của công nghệ.

 • Báo cáo


 • Craig Hanson (2005-12)

 • Mô tả trường hợp kinh doanh cho các công ty sử dụng các nguồn tài nguyên tái tạo để đáp ứng nhu cầu năng lượng của họ.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2005-12)

 • Kể từ tháng 1 năm 2005, Tập đoàn Phát triển Thị trường Điện Xanh đã thực hiện hoặc ký hợp đồng cho 185 megawatt (MW) các dự án và mua điện mới - đủ để cung cấp điện cho khoảng 55.000 căn nhà.

 • Báo cáo


 • Tim Herzog, Jonathan Pershing; Kevin A. Baumert (2005-12)

 • Cung cấp một đánh giá toàn diện về phát thải khí nhà kính (GHG) của thế giới ở các mức toàn cầu, quốc gia, ngành và nhiên liệu và xác định ý nghĩa của dữ liệu cho hợp tác quốc tế về biến đổi khí hậu toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Alisa Zomer, Lindsay Conlon (2011-02)

 • Bài viết đánh giá trên phạm vi rộng về các quyết định, chính sách, người tham gia và các sự kiện hình thành nên bối cảnh gây nên sự cố tràn dầu tháng 4 năm 2010 ở Vịnh Mexico. Bài viết này nhằm phục vụ như một công cụ tài nguyên và tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định chính sách, học giả và nhà báo quan tâm ...

 • Báo cáo


 • Logan Yonavjak, Emily Norford; Athena Ballesteros, Tom Nagle; Susan Alzner (2013-02)

 • Đây là phần đầu tiên trong chuỗi ba bản tóm tắt vấn đề, dựa trên hội thảo ba ngày do WRI và DOEN Foundation tổ chức vào tháng 3 năm 2012. Thông qua hội thảo và các cuộc phỏng vấn sau đó, WRI đã tập hợp kinh nghiệm của 25 doanh nghiệp, tổ chức năng lượng định hướng xã hội và các nhà tài chính.

 • Báo cáo


 • Alex Perera, Craig Hanson; Robert Heilmayr, Điện tái tạo quốc gia; Design features, Điện tái tạo (2007-12)

 • Bản tóm tắt chính sách WRI này tạo ra tiêu chuẩn điện tái tạo quốc gia (RES) và đưa ra các khuyến nghị cho các tính năng thiết kế cụ thể mà một quốc gia nên có.

 • Báo cáo


 • Michael Obeiter, Kristin Igusky; Rebecca Gasper (2014-12)

 • Tổng thống Obama đã công bố một kế hoạch khí hậu quốc gia vào tháng 6 năm 2013, chỉ đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) thiết lập các tiêu chuẩn ô nhiễm carbon cho ngành điện. Khi EPA thiết lập các tiêu chuẩn đó, các tiểu bang sẽ thực hiện các kế hoạch của riêng họ để đạt được những mục tiêu giảm ô nhiễm đã đặt ra.

 • Báo cáo


 • Paul Reig, Tianyi Luo; Jonathan N. Proctor (2014-09)

 • Báo cáo này phân tích nguồn nước sẵn có trên tất cả các nguồn đá phiến tiềm năng trên toàn thế giới. Nó cũng tiết lộ rằng nguồn nước có thể hạn chế sự phát triển tài nguyên đá phiến trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực.