Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Anne M. Larson (2007-8)

 • Bài báo này phân tích động lực của phân cấp lâm nghiệp ở hai đô thị của Guatemala, cả hai đều có dân số bản địa hơn chín mươi phần trăm. Sự lựa chọn về thể chế trong bối cảnh này là một trong số các tổ chức địa phương. Đó là về mức độ mà các cơ quan được bầu hoàn thành nhiệm vụ của họ là đại diện và chịu trách nhiệm và mức độ mà các cơ quan không được bầu có thể...

 • Báo cáo


 • Susan Minnemeyer, Jim Beck; Otodo Kede, Frederic Medjo; Roger Ngoufo, Lawrence Ayenika Nsoyuni; Maria Jacoba Van de Pol (2005-3)

 • Vui lòng xem trang Cơ sở Rừng Lưu vực Congo của chúng tôi để biết các phiên bản mới nhất của Cơ sở Lưu vực Congo, cùng với các liên kết đến bản đồ tương tác trực tuyến, ứng dụng bản đồ trên máy tính để bàn, dữ liệu GIS.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Erin Gray; Evan Branosky, Todd Gartner (2012-02)

 • Bài viết này mô tả ngắn gọn các phân tích của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) để hỗ trợ các khoản thanh toán cho các chương trình dịch vụ đầu nguồn (PWS) ở hai lưu vực chính tại Maine và Bắc Carolina và những nghiên cứu chuyên sâu về công việc đang tiến hành.

 • Báo cáo


 • Kemen Austin, Fred Stolle; Stuart Sheppard (2012-02)

 • Tài liệu này phân tích lệnh cấm của Indonesia về giấy phép mới trong các khu rừng tự nhiên nguyên sinh và đất than bùn. Nghiên cứu tìm cách mô tả rõ hơn các tác động của lệnh cấm và xác định các cơ hội để cải thiện nguồn tài nguyên này.

 • Báo cáo


 • Lauren Williams, Free De Koning (2016-9)

 • Bài viết này trình bày các ý tưởng thiết thực cho các quốc gia tham gia REDD + xem xét khi họ triển khai các hoạt động thiết lập hoặc tăng cường các cơ chế trách nhiệm. Đề ra một khung chung để đánh giá các thể chế, tiêu chuẩn và cơ chế giám sát mà hầu hết các quốc gia đang phát triển.

 • Báo cáo


 • Charles Victor Barber, Emily Matthews; David Brown, Timothy H. Brown; Lisa Curranand Catherine Plume - (2002-2)

 • Một phân tích toàn diện, dựa trên bản đồ về quy mô và tốc độ thay đổi ảnh hưởng đến các khu rừng của Indonesia và các tác nhân gây ra nạn phá rừng - biến Indonesia từ một quốc gia giàu tài nguyên về rừng thành một quốc gia nghèo.