Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Robert Repetto (1988-5)

 • Ở nhiều nước, chính sách của chính phủ nằm đằng sau sự lãng phí tài nguyên rừng. Báo cáo này xem xét tình hình ở mười quốc gia trên bốn lục địa và cho thấy các chính sách của chính phủ được cải thiện có thể thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo tồn rừng.

 • Báo cáo


 • Robert Repetto, William Magrath; Michael Wells, Christine Beer; Fabrizio Rossini (1989-6)

 • Lấy ví dụ về gỗ, dầu mỏ và đất của Indonesia, báo cáo này kiểm tra và áp dụng phương pháp tích hợp cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vào hệ thống kế toán quốc gia sửa đổi, có thể phản ánh chính xác hơn thực tế kinh tế.

 • Báo cáo


 • Florence Daviet, Lauren Williams; Kirsten Stasio, Larry MacFaul; Andrea Johnson (2010-07)

 • Bài viết này nghiên cứu các thông tin và dữ liệu hỗ trợ cần thiết để đảm bảo rằng các chiến lược quốc gia nhằm giảm phát thải được phát triển và thực hiện hiệu quả. Để có sự phân tích hiệu quả, bài viết tập trung vào các biện pháp để giải quyết việc khia thác rừng bất hợp pháp, dựa trên các chiến lược và khuyến nghị cụ thể ...

 • Báo cáo


 • Elizabeth Dow Goldman, Nancy Harris; Thomas Maschler (2017-7)

 • Chương trình môi trường khu vực Trung Phi (CARPE) là một sáng kiến của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), với mục tiêu chính là giảm thiểu biến đổi khí hậu và quản lý rừng bền vững ở Trung Phi. Cộng hòa Dân chủ Congo Cộng hòa (DRC) ...

 • Báo cáo


 • Eduardo Neira, Hernán Verscheure; Carmen Revenga (2002-4)

 • Báo cáo này mô tả phạm vi và sự phân bố của các khu rừng nguyên vẹn của đất nước trong khi xác định các khu vực ưu tiên ...

 • Báo cáo


 • Frances Seymour, Navroz Dubash; Jake Brunner, Francois Ekoko; Colin Filer, Hariadi Kartodihardjo; John Mugabe (2000-3)

 • Giải quyết sự giao thoa giữa ngành lâm nghiệp và cho vay điều chỉnh cơ cấu đặt ra câu hỏi: "Ở mức độ nào, và trong những điều kiện nào, Ngân hàng thế giới có thể là người đề xuất cải cách chính sách lâm nghiệp hiệu quả thông qua cho vay điều chỉnh?".

 • Báo cáo


 • Global Forest Watch Canada (2000-3)

 • Khám phá quy mô và mức độ phát triển của rừng, năng lượng và tài nguyên khoáng sản ở biên giới phía bắc của Canada, nơi có hơn một phần ba rừng phương bắc của thế giới và một phần mười tổng diện tích rừng toàn cầu.