Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Yiyuan Qin, Todd Gartner; Susan Minnemeyer, Paul Reig; Sarah Sargent (2016-08)

 • Tài liệu này giải thích một cách khoa học và cơ bản đồng thời đưa ra các giả định về cơ sở hạ tầng tự nhiên cho nước, mô tả các dữ liệu và thông tin, tài liệu nguồn dữ liệu và chi tiết phương pháp được sử dụng để phát hiện ra các vấn đề rủi ro ở đầu nguồn.

 • Báo cáo


 • Florence Daviet (2009-3)

 • Báo cáo xác định lượng giảm phát thải theo cách tiếp cận linh hoạt hơn để nhận ra các hành động giảm thiểu đang được thực hiện bởi các nước đang phát triển trong ngành lâm nghiệp. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng các quốc gia có lượng giảm phát thải lịch sử cao không nhất thiết được ủng hộ.

 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Nguyễn Thị Tường Hạnh, Trần Thị Ngọc Yến; Đinh Văn Quang, Lê Nguyên Văn; Bùi Minh Tùng, Lương Minh Diệu; Đoàn Nhật Minh, Nguyễn Thị Thái Hiền;  Advisor:TS. Lê Quốc Tuấn (-)

 • Báo cáo môn học khoa học môi trường nêu thực trạng của rừng Việt Nam đang ngày càng suy giảm nhằm giúp cho con người có cái nhìn đúng đắn về vai trò và những lợi ích mà rừng mang lại.

 • Luận án


 • Lê Văn Từ;  Advisor:PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi (-)

 • Quá trình xã hội hoá bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên có những mặt tích cực nhưng cũng xuất hiện những mặt thiếu tích cực và những xu hướng chưa rõ đặc biệt là thiếu sự quản lý chặt chẽ và thống nhất từ phía Nhà nước.