Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Michael Westphal, Athena Ballesteros; Jennifer Morgan, Pascal Canfin (2015-06)

 • Bài viết phân tích câu hỏi được nêu ở tên đề tài bằng cách nghiên cứu và xem xét các nguồn tài chính khác nhau đến năm 2020 và đồng thời chứng minh các kịch bản có thể xảy ra để đạt được mục tiêu 100 tỷ đô la.

 • Báo cáo


 • Jacob Werksman, Kirk Herbertson (2009-11)

 • Thỏa thuận Copenhagen về biến đổi khí hậu có thể sẽ có hình thức ràng buộc về mặt pháp lý, thỏa thuận cung cấp một loạt các cam kết của các quốc gia. Tài liệu này làm rõ một loạt các vấn đề phức tạp xung quanh tính chất pháp lý của các cam kết và cân nhắc các rủi ro và lợi ích tiềm năng của nó.

 • Báo cáo


 • Fred Wellington, Chris Fox (Ceres) (2004-12)

 • Cung cấp cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới thông tin để hỗ trợ họ đối phó với các rủi ro tài chính và cơ hội đầu tư do biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Gilbert E. Metcalf, Tufts University; NBER (2003-9)

 • Liên quan đến các vấn đề gần đây về việc thiết lập thuế môi trường. Đây là một lĩnh vực đã chứng kiến sự bùng nổ của nghiên cứu và những hiểu biết mới về lịch sử và cũng là lĩnh vực mà nhiều nước EU đã gặp rất nhiều khó khăn. Thông điệp cơ bản của báo cáo là quy định chính sách khi nghiên cứu môi trường.

 • Báo cáo


 • Craig Hanson, James R. Hendricks Jr (2006-3)

 • Trong số báo cáo ngắn gọn này, WRI và Duke Energy giải thích cách tạo ra thuế carbon đồng thời hỗ trợ các sáng kiến cải cách thuế liên bang, giảm lượng khí thải carbon dioxide và thúc đẩy các chính sách năng lượng âm thanh.

 • Báo cáo


 • Pieter Terpstra, Emily Wilkinson; Alice Caravani, Nella Canales Trujillo; Smita Nakhooda, Annaka Peterson-Carvalho (2014-12)

 • Bài viết này nghiên cứu cấu trúc tài chính địa phương ở Nepal, Philippines, Uganda và Zambia. Nó nhấn mạnh những thách thức và thực tiễn trong việc tài trợ cho cộng đồng dễ bị ảnh hưởng trước biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Antonio LaVina, Lindsey Fransen (2005-10)

 • Bài viết này giới thiệu ý nghĩa kinh tế xã hội của công nghệ sinh học nông nghiệp hiện đại ở châu Á và đề xuất một chương trình nghiên cứu để xác định xem và làm thế nào công nghệ sinh học có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững vì người nghèo trong khu vực.

 • Báo cáo


 • Smita Nakhooda, Jon Sohn; Kevin Baumert (2005-7)

 • Điều tra mức độ giới hạn mà các vấn đề biến đổi khí hậu đã được đưa vào các chiến lược hỗ trợ quốc gia của Nhóm Ngân hàng Thế giới, cho vay ngành năng lượng và cho vay dự án và khuyến nghị cải cách để cải thiện các hoạt động của Ngân hàng.