Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Thorvald Moe; Steffen Kallbekken, Alice Caravani; Smita Nakhooda (2013-08)

 • Na Uy là một trong những nước đóng góp lớn nhất cho tài chính khí hậu trên thế giới, điều đó liên quan đến quy mô nền kinh tế của đất nước này. Trong năm 2010 và 2011, phần lớn tài chính (FSF) của Na Uy đã được chuyển qua các tổ chức đa phương và hỗ trợ các hoạt động ở các nước đang phát triển.

 • Báo cáo


 • Jon Sohn (2007-5)

 • Báo cáo này tìm cách xây dựng "trường hợp kinh doanh" cho các nhà tài trợ cho các dự án quy mô lớn, có tác động lớn để coi sự đồng ý chung của cộng đồng như một yêu cầu phát triển dự án ....

 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Kirsten Stasio; and Smita Nakhooda (2012-05)

 • Khoản đóng góp 5,1 tỷ đô la Mỹ của FSF Hoa Kỳ phản ánh một nỗ lực tích cực được thực hiện trong hoàn cảnh chính trị và kinh tế đầy thách thức, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều điều cần phải thực hiện hơn nữa.

 • Báo cáo


 • Dana Krechowicz, Hiranya Fernando (2009-06)

 • Báo cáo này tập trung vào tính minh bạch của các doanh nghiệp về rủi ro môi trường và đặt nền tảng để công bố và báo cáo các vấn đề môi trường tại các thị trường mới nổi thông qua lăng kính nhà đầu tư. Đây là báo cáo thứ hai trong loạt bài thiết lập mối liên hệ giữa các vấn đề như biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Taryn Fransen, Abigail Jones; Michael Wolosin, Smita Nakhooda (2013-04)

 • Báo cáo này cập nhật một tài liệu làm việc vào tháng 5 năm 2012 về sự tăng trưởng trong đóng góp tài chính (FSF) của Hoa Kỳ trong giai đoạn 2010-2012. Nhóm tác giả phân tích các công cụ tài chính liên quan đến danh mục đầu tư tự báo cáo của Hoa Kỳ, khoảng 7,5 tỷ đô la, tương đương 20% tổng cam kết của FSF trên toàn cầu.

 • Báo cáo


 • Clifford Polycarp, Alex Doukas; Neil Bird, Maliheh Birjandi-Feriz (2014-01)

 • Bài viết này được thực hiện cùng với Neil Bird, Nghiên cứu viên trong Chương trình Khí hậu và Môi trường của Viện Phát triển Nước ngoài (ODI) và Maliheh Birjandi-Feriz, cựu thực tập sinh WRI với nhóm Tài chính bền vững.

 • Báo cáo


 • Clifford Polycarp, Aman Srivastava; Shally Venugopal, Emily Taylor (2013-03)

 • Tài liệu này nghiên cứu các loại công cụ tài chính được sử dụng bởi các tổ chức tài chính phát triển, cơ quan tín dụng xuất khẩu và quỹ khí hậu. Bài viết có thể phục vụ như một tài liệu tham khảo hữu ích.

 • Báo cáo


 • Alexander Irwan (1998-1)

 • Theo truyền thống, một mặt vấn đề về môi trường ở Indonesia gây áp lực cho nhà nước Indonesia mặt khác gây áp lực cho các nước tài trợ và các cơ quan tài trợ toàn cầu như Ngân hàng Thế giới và IMF

 • Báo cáo


 • Clifford Polycarp, Alex Doukas; Neil Bird, Maliheh Birjandi-Feriz (2014-01)

 • Bài viết này tập trung chủ yếu vào các câu hỏi về phân bổ và quyết định đầu tư vào quỹ Khí hậu xanh. Quyết định đầu tư có tác động đến việc phân bổ của quỹ trong khi các phân tích khác thường chỉ tập trung vào phân bổ đến các chủ đề rộng như giảm thiểu và thích ứng,...