Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Jenna Goodward (2011-06)

 • Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang chịu áp lực ngày càng tăng để đáp ứng việc sử dụng hiệu quả năng lượng, từ thành phố New York đến Thượng Hải. Tài chính từ lâu đã là một rào cản, cần có một loạt các công cụ tài chính mới có thể giúp mở khóa dòng vốn. Để giúp chính phủ và doanh nghiệp hiểu làm thế nào họ có thể thúc đẩy đầu tư có hiệu quả năng lượng, bài viết này giải ...

 • Báo cáo


 • Dennis Tirpak, Athena Ballesteros; Kirsten Stasio, Heather McGray (2010-12)

 • Bài viết thảo luận ngắn gọn về các cách khác nhau để cải thiện hệ thống báo cáo và tổng hợp thông tin về tài chính công cho biến đổi khí hậu. Mục tiêu của nó là giúp các Bên tham gia UNFCCC phát triển các quy trình báo cáo cho tài chính khí hậu.

 • Báo cáo


 • Paul Bodnar, Jessica Brown; Smita Nakhooda (2015-09)

 • Tài liệu làm việc này hợp tác với WRI, CPI và ODI, nhằm mục đích đóng góp tích cực trong việc hướng tới cam kết tài chính khí hậu bằng cách tính toán các biến số chính mà các bên đã nhấn mạnh trong các cuộc tranh luận, sau đó đề xuất cách tiếp cận để phân loại khí hậu tài chính.

 • Báo cáo


 • Denise Leung, Yingzhen Zhao; Athena Ballesteros, Tao Hu (2013-05)

 • Bộ mặt tài chính đang thay đổi theo hướng ngày càng phát triển hơn. Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới với số tiền đầu tư khổng lồ. Nhiều trong số các dự án đầu tư này là các dự án quy mô lớn, có tác động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên.

 • Báo cáo


 • David Waskow, Wendi Bevins; Eliza Northrop, Laura Weatherer; Paul Joffe, Dr. Sonja Klinsky; Robert Kutter (2015-06)

 • Báo cáo này đưa ra cách đối mặt với những thách thức bằng cách liên kết các hành động với nhau để chống lại sự biến đổi khí hậu với các mục tiêu lớn hơn: đặt sự thịnh vượng của người dân và cộng đồng vào cốt lõi của các chính sách khí hậu. Dựa trên kết quả của 30 nghiên cứu điển hình ở 23 quốc gia, bài viết đưa ra một số kết luận và các khuyến nghị để các tổ chức quốc&#x...

 • Báo cáo


 • Benoit Lefevre, David Leipziger; Matthew Raifman (2014-1)

 • Báo cáo định lượng đầu tư vốn vào giao thông trên toàn thế giới. Phân biệt đầu tư công và tư nhân ở cấp quốc gia và quốc tế là bước đầu tiên cần thiết để chuyển đầu tư sang chế độ và hệ thống carbon thấp bền vững hơn.

 • Báo cáo


 • Alex Doukas, Athena Ballesteros (2015-06)

 • Đây là phần thứ hai trong một loạt ba bản tóm tắt "Chìa khóa để đạt được quyền truy cập năng lượng toàn cầu". Những nghiên cứu này dựa trên các cuộc phỏng vấn và nghiên cứu, cũng như hai cuộc hội thảo được tổ chức bởi WRI và DOEN ...