Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Amanda Sauer, Marta Miranda; Deepa Shinde (2010-09)

 • Bài viết này chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến nước đối với ngành khai thác mỏ và nêu bật những lỗ hổng quan trọng trong việc công bố thông tin liên quan đến nước.

 • Báo cáo


 • Francis Gassert, Paul Reig; Pragyajan Rai, Matt Luck (2012-12)

 • Nghiên cứu lưu vực sông Mê Kông (MRB) cung cấp chi tiết về dữ liệu, nguồn, phương pháp và bản đồ cho 14 chỉ số liên quan đến nước trên Lưu vực sông Mê Kông ở Đông Nam Á. Nghiên cứu MRB chủ yếu được thiết kế cho các tổ chức nghiên cứu với mục đích phân tích và nghiên cứu.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Erin Gray; Evan Branosky, Todd Gartner (2012-02)

 • Bài viết này mô tả ngắn gọn các phân tích của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) để hỗ trợ các khoản thanh toán cho các chương trình dịch vụ đầu nguồn (PWS) ở hai lưu vực chính tại Maine và Bắc Carolina và những nghiên cứu chuyên sâu về công việc đang tiến hành.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Cy Jones; Michelle Perez, Mindy Selman; Evan Branosky (2010-06)

 • Bài viết này đánh giá cơ hội cho các trang trại Maryland bán tín dụng dinh dưỡng trong một chương trình trao đổi dinh dưỡng được đề xuất trong lưu vực vịnh Chesapeake.

 • Báo cáo


 • John Talberth, Cy Jones; Michelle Perez, Mindy Selman; Evan Branosky (2010-04)

 • Bài viết này đánh giá cơ hội cho các trang trại Virginia bán tín dụng dinh dưỡng trong một chương trình giao dịch dinh dưỡng được đề xuất trong lưu vực vịnh Chesapeake.

 • Báo cáo


 • Yumiko Kura, Carmen Revenga; Eriko Hoshino, Greg Mock (2004-10)

 • Báo cáo này cho phép người tiêu dùng liên kết giữa những gì họ ăn và ảnh hưởng đến hệ sinh thái và ngư dân trên toàn cầu, cũng như kích thích các cuộc đối thoại giữa các nhà nghiên cứu môi trường, ngành công nghiệp đánh cá và người tiêu dùng.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke (2003-6)

 • Một phân tích dựa trên bản đồ về áp lực của con người đối với các rạn san hô ở Sabah, Malaysia, được thiết kế để ngăn chặn sự xuống cấp của rạn san hô và cải thiện quản lý ven biển. Một phân tích dựa trên bản đồ về áp lực của con người đối với các rạn san hô ở Sabah, Malaysia, được thiết kế để ngăn chặn sự xuống cấp của rạn san hô và cải thiện quản lý ven biển.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Jon Maidens (2005-9)

 • Atlas Đe dọa ven biển ở Mexico bao gồm các đánh giá chi tiết và lập bản đồ về các mối đe dọa đối với các rạn san hô ở Belize, cùng với phân tích. Dự án sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để trực quan hóa và phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động của con người và sức khỏe rạn san hô.