Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • World Resources Institute (WRI), The U.S. National Oceanic; Atmospheric Administration (NOAA) (2006-2)

 • Tập bản đồ này, được phát triển bởi WRI và NOAA, cung cấp một loạt các chỉ số không gian của các nguồn đe dọa dựa vào lưu vực sông đối với các rạn san hô ở Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Dirk Bryant; John McManus, Mark Spalding (1998-6)

 • Phân tích toàn cầu, dựa trên bản đồ này đánh giá áp lực của con người đối với các rạn san hô trên toàn thế giới và cung cấp thông tin và công cụ để quản lý tốt hơn môi trường sống ven biển.

 • Báo cáo


 • Michelle Perez, Katie Reytar; Mindy Selman, Sara Walker (2014-06)

 • Trong phần thứ hai trong 3 phần của bài nghiên cứu, nhóm tác giả hướng đến xác định mục tiêu tốt hơn cho các quỹ bảo tồn trang trại của Hoa Kỳ, WRI nhận thấy rằng việc kết hợp các mục tiêu theo địa lý với các nguyên tắc chi phí có thể có khả năng mang lại lợi ích gấp 7 đến 12 lần ...

 • Báo cáo


 • Yiyuan Qin, Todd Gartner; Susan Minnemeyer, Paul Reig; Sarah Sargen (2016-8)

 • Tài liệu này giải thích khoa học cơ bản và đề ra các giả định về cơ sở hạ tầng tự nhiên với tài nguyên nước, mô tả các lớp dữ liệu và thông tin, tài liệu nguồn và chi tiết phương pháp được sử dụng để tìm ra các điểm rủi ro trong Global Forest Watch Water.

 • Báo cáo


 • Lijin Zhong, Xiaotian Fu; Tianyi Luo, William Hua Wen; Tien Shiao (2016-8)

 • Báo cáo này nhằm mục đích giúp chính phủ và các tập đoàn hiểu rõ hơn các vấn đề về nước liên quan đến phát triển kinh tế địa phương và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở Ningxia . Đầu tiên, nó phân tích hồ sơ tài nguyên nước, quản lý tài nguyên nước.

 • Báo cáo


 • Paul Reig, Tianyi Luo; Jonathan N. Proctor (2014-09)

 • Báo cáo này phân tích nguồn nước sẵn có trên tất cả các nguồn đá phiến tiềm năng trên toàn thế giới. Nó cũng tiết lộ rằng nguồn nước có thể hạn chế sự phát triển tài nguyên đá phiến trên tất cả các lục địa ngoại trừ Nam Cực.

 • Báo cáo


 • Lijin Zhong, Xiaotian Fu; Tianyi Luo, William Hua Wen; Tien Shiao (2016-08)

 • Báo cáo này nhằm mục đích giúp chính phủ và các tập đoàn hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa nước và sự phát triển kinh tế địa phương và tác động của nó đối với sự phát triển kinh tế-xã hội ở Ninh Hạ. Bài báo cáo bắt đầu đi từ sự phân tích hồ sơ tài nguyên nước, quản lý tài nguyên nước.

 • Báo cáo


 • Mindy Selman, Evan Branosky; Cy Jones (2009-03)

 • Nghiên cứu của nhóm tác giả xác định 57 chương trình trao đổi chất lượng nước trên toàn thế giới. Trong đó 26 hoạt động có 21 hoạt động đang được xem xét phát triển và 10 không hoạt động hoặc đã hoàn thành và không có kế hoạch trong tương lai. Phần lớn các chương trình được thực hiện tại Hoa Kỳ, chỉ có sáu chương trình thực hiện không phải ở Hoa Kỳ, bốn chương trình tại Úc, một t...

 • Báo cáo


 • Mindy Selman, Zachary Sugg; Suzie Greenhalgh, Robert Diaz (2008-3)

 • Sự phú dưỡng --- sự làm giàu quá mức của nước bởi các chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho --- đã nổi lên như một vấn đề chất lượng nước hàng đầu. Báo cáo này xác định hơn 415 khu vực trên toàn thế giới đang gặp phải các triệu chứng phú dưỡng và có nhiều lỗ hổng thông tin quan trọng ở nhiều khu vực ....