Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nathan Badenoch (1999-4)

 • Tổng hợp các vấn đề và cơ hội Đánh giá quản lý đầu nguồn và chính sách phát triển vùng cao ở CHDCND Lào liên quan đến các mục tiêu của chính phủ và năng lực thực hiện.

 • Báo cáo


 • Norbert Henninger, Carmen Revenga; Jake Brunner, Richard Payne; Ken Kassem (2000-10)

 • Báo cáo này nhận thấy rằng các hệ thống nước ngọt của thế giới đã xuống cấp đến mức khả năng để hỗ trợ đời sống con người, thực vật và động vật đang rất nguy hiểm.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Katie Reytar; Mark Spalding, Allison Perry (2012-07)

 • Báo cáo này là một phân tích dựa trên bản đồ về các mối đe dọa đối với các rạn san hô trên khắp thế giới, đặc biệt tập trung vào các quốc gia thuộc Tam giác san hô: Indonesia, Malaysia, Papua New Guinea, Philippines, Quần đảo Solomon và Đông Timor.

 • Báo cáo


 • Lauretta Burke, Katie Reytar; Mark Spalding, Allison Perry (2011-02)

 • Báo cáo này cung cấp đánh giá chi tiết về tình trạng và các mối đe dọa đối với các rạn san hô trên thế giới. Nhóm tác giả nghiên cứu các mối đe dọa đối với các rạn san hô từ các hoạt động của con người, và các mối đe dọa liên quan đến khí hậu.

 • Báo cáo


 • Energy Information Administration (2009-4)

 • Để đáp ứng cả nhu cầu năng lượng và nước ở Mississippi, đặc biệt là trong thời gian hạn hán gần đây và điều kiện khí hậu thay đổi. Các quan chức cần nhận ra và quản lý cẩn thận các mối quan hệ giữa năng lượng và nước.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Cải thiện vệ sinh là một trong số hầu hết các yếu tố tiềm năng trong việc giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong từ các bệnh tiêu chảy (WSSCC và WHO, 2005).Tuy nhiên, việc thúc đẩy vệ sinh là một thách thức.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Chương này tìm hiểu mối liên hệ giữa bảo hiểm nước uống an toàn và nghèo đói. Một đoạn ngắn giới thiệu bảo hiểm nước uống an toàn và tóm tắt các mục tiêu và xu hướng ở thành thị và nông thôn ở cấp quốc gia. Bản đồ trong phần này cung cấp tổng quan về mô hình quốc gia của nước uống an toàn, làm nổi bật những vùng nông thôn.

 • Báo cáo


 • World Resources Institute (2009)

 • Các vấn đề về nước và vệ sinh ảnh hưởng đến tất cả người dân Nigeria và mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Lợi ích của việc nước uống an toàn, vệ sinh và các vẫn đề về vệ sinh rõ ràng được công nhận bởi những người ra quyết định của Uganda. Chúng bao gồm cải thiện sức khỏe, tỷ lệ tử vong thấp hơn tỷ lệ sinh (đặc biệt đối với trẻ sơ sinh), cải thiện sinh kế và thành tích giáo&...